CKZ TRANSPORT DROGOWY - C. - PRAWO SOCJALNE, test kwalifikacji zawodowej.

Test z prawa socjalnego. Test kompetencji zawodowych - transport. Test dla studentów z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 100 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście