Test: A.65: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Test kompetencji zawodowych. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.