Test: Wybrane stolice Azji

Test ze znajomości wybranych stolic w Azji.

Geografia. Test składa się z 28 pytań.