Test: Pochodzenie roślin lądowych i adaptacje do życia na lądzie

Biologia. Test składa się z 10 pytań.