Irregular verbs - Czasowniki nieregularne

Test z czasowników nieregularnych. Irregular verbs, past participle, past tense.

Test, Język angielski, Ogólny.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Irregular verbs - Czasowniki nieregularne".

Przetłumacz czasowniki. Sprawdz swoją wiedzę ! ;)
Język angielski, Ogólny
20
Język angielski, Studia
96
Czasowniki nieregularne
Język angielski, Ogólny
189
Na tym zestawie można poćwiczyć zwroty czasowników. Macie do wyboru takie czasowniki jak: catch, do, go, have, keep, know, lose, make, meet, miss, play, spend, take. Zresztą sami zobaczcie :)
Język angielski, Ogólny
13
część pierwsza z pięciu - sto najpopularniejszych czasowników nieregularnych
Język angielski, Ogólny
2

Pytania zawarte w teście