Test: Controlling

Ekonomia. Test składa się z 23 pytań.