Maszyny Elektryczne TEST 04, test kwalifikacji zawodowej.

Test dla studentów z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście