test 2, test kwalifikacji zawodowej.

maszyny elektryuczne Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście