Test: Audyt wewnętrzny

Test z audytu wewnętrznego.

Ekonomia. Test składa się z 23 pytań.