Test: Zwierzęta - typy i gromady

Pytania w teście to o gólne informacje o zwierzętach.

Biologia. Test składa się z 6 pytań.