Test z 23 podstawowych pierwiastków chemicznych, test z chemii

Ten sprawdzian zawiera 23 pierwiastków chemicznych, które są na początku roku w 3 gimnazjum dla przypomnienia. Test gimnazjalny z chemii.

Chemia. Test składa się z 2 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście