Historia: Polska Piastów. Daty

Test zawiera najważniejsze daty z historii Polski (okres panowania Piastów)

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

100 Testy i quizy Historia, Liceum / Technikum
Doskonały
40 Testy i quizy Historia, Ogólny
Dobry
78 Testy i quizy Historia, Ogólny
Doskonały

Pytania zawarte w teście

Chrzest Polski
Śmierć Mieszka I
W którym roku Mieszko I poślubił Dobrawę?
Najazd Ottona II na Polskę
Bitwa pod Cedynią
Przyłączenie do Polski Śląska i ziemię Wiślan
Utracenie Grodów Czerwińskich przez Mieszka na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego
Utracenie Grodów Czerwińskich przez Mieszka na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego
Wyprawa i śmierć św. Wojciecha (Prusy)
Śmierć Bolesława Chrobrego
Koronacja Bolesława Chrobrego
Zjazd Gnieźnieński
Zjazd Gnieźnieński
Pierwsza wyprawa na Ruś Kijowską (Bolesław Chrobry)
Pokój w Budziszynie
Pokój w Merseburgu
Kraków zostaje stolicą Polski
Śmierć Bezpryma
Najazd czeskiego księcia Brzetysława na ziemię polskie
Kazimierz Odnowiciel odzyskuje Mazowsze
Odzyskania Małopolski (Kazimierz Odnowiciel)
Koronacja Bolesława Śmiałego
Koronacja Bolesława Śmiałego
Bitwa na Psim Polu
Testament Bolesława Krzywoustego
Merseburg, hołd cesarzowi złożony Lotarowi i trybut z Pomorza Zachodniego i Rugii
Władysław Wygnaniec wyłupił oczy i obciął język Piotrowi Włostowi, skonfiskował jego dobra, a rodzinę skazał na wygnanie. W którym to było roku?
Bolesław Kędzierzawy bierze udział w wyprawie krzyżowej przeciw Prusom. Który to rok?
Zjazd w Łęczycy
Wyprawa przeciw Jaćwingom (Kazimierz Sprawiedliwy)
Zjazd w Gąsowie
Bitwa pod Legnicą
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Konrad Mazowiecki)
Koronacja Przemysła II
Porozumienie w Kępinie
Koronacja Władysława Łokietka
Bitwa pod Płowcami
Śmierć Władysława Łokietka
Pokój wieczysty z Krzyżakami
Powstanie Akademii Krakowskiej (Kazimierz Wielki)
Koronacja Kazimierza Wielkiego
Sąd w Warszawie
Zjazd w Wyszechradzie
Książęta Mazowieccy uznają zwierzchność króla polskiego Kazimierza Wielkiego
Wojna o Ruś Kalicko-Włodzimierską
Wojna z Krzyżakami (panowanie Władysława Łokietka)
Koronacja Władysława II
Objęcie tronu przez Wacława III (zamordowany w czasie podróży do Polski)
Fryderyk Barbarossa uderza na Polskę
Fryderyk Barbarossa uderza na Polskę
Bunt Skarbimira
Spotkanie w Merseburgu (Krzywousty z Lotarem III) - zjazd, gdzie utrzymano niezależność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
Pierwszy podział Polski (pierwsze rozbicie)
Pokój w Poznaniu (I wojna z Niemcami - Bolesław Chrobry)
Śmierć Bolesława Śmiałego (w niewyjaśnionych okolicznościach)
Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego