Polska Piastów. Daty

Test zawiera najważniejsze daty z historii Polski (okres panowania Piastów)

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Polska Piastów. DatyTest Polska Piastów. DatyChrzest Polski
Śmierć Mieszka I
W którym roku Mieszko I poślubił Dobrawę?
Najazd Ottona II na Polskę
Bitwa pod Cedynią
Przyłączenie do Polski Śląska i ziemię Wiślan
Utracenie Grodów Czerwińskich przez Mieszka na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego
Utracenie Grodów Czerwińskich przez Mieszka na rzecz księcia kijowskiego Włodzimierza Wielkiego
Test Polska Piastów. DatyWyprawa i śmierć św. Wojciecha (Prusy)
Śmierć Bolesława Chrobrego
Test Polska Piastów. DatyKoronacja Bolesława Chrobrego
Zjazd Gnieźnieński
Nauka Polska Piastów. DatyZjazd Gnieźnieński
Pierwsza wyprawa na Ruś Kijowską (Bolesław Chrobry)
Nauka Polska Piastów. DatyPokój w Budziszynie
Pokój w Merseburgu
Test Polska Piastów. DatyKraków zostaje stolicą Polski
Śmierć Bezpryma
Test Polska Piastów. DatyNajazd czeskiego księcia Brzetysława na ziemię polskie
Kazimierz Odnowiciel odzyskuje Mazowsze
Odzyskania Małopolski (Kazimierz Odnowiciel)
Koronacja Bolesława Śmiałego
Koronacja Bolesława Śmiałego
Bitwa na Psim Polu
Testament Bolesława Krzywoustego
Merseburg, hołd cesarzowi złożony Lotarowi i trybut z Pomorza Zachodniego i Rugii
Władysław Wygnaniec wyłupił oczy i obciął język Piotrowi Włostowi, skonfiskował jego dobra, a rodzinę skazał na wygnanie. W którym to było roku?
Bolesław Kędzierzawy bierze udział w wyprawie krzyżowej przeciw Prusom. Który to rok?
Zjazd w Łęczycy
Wyprawa przeciw Jaćwingom (Kazimierz Sprawiedliwy)
Zjazd w Gąsowie
Bitwa pod Legnicą
Test Polska Piastów. DatySprowadzenie Krzyżaków do Polski (Konrad Mazowiecki)
Koronacja Przemysła II
Porozumienie w Kępinie
Test Polska Piastów. DatyKoronacja Władysława Łokietka
Bitwa pod Płowcami
Śmierć Władysława Łokietka
Pokój wieczysty z Krzyżakami
Powstanie Akademii Krakowskiej (Kazimierz Wielki)
Test Polska Piastów. DatyKoronacja Kazimierza Wielkiego
Sąd w Warszawie
Nauka Polska Piastów. DatyTest Polska Piastów. DatyZjazd w Wyszechradzie
Książęta Mazowieccy uznają zwierzchność króla polskiego Kazimierza Wielkiego
Wojna o Ruś Kalicko-Włodzimierską
Test Polska Piastów. DatyWojna z Krzyżakami (panowanie Władysława Łokietka)
Koronacja Władysława II
Objęcie tronu przez Wacława III (zamordowany w czasie podróży do Polski)
Test Polska Piastów. DatyFryderyk Barbarossa uderza na Polskę
Fryderyk Barbarossa uderza na Polskę
Test Polska Piastów. DatyBunt Skarbimira
Spotkanie w Merseburgu (Krzywousty z Lotarem III) - zjazd, gdzie utrzymano niezależność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
Pierwszy podział Polski (pierwsze rozbicie)
Pokój w Poznaniu (I wojna z Niemcami - Bolesław Chrobry)
Śmierć Bolesława Śmiałego (w niewyjaśnionych okolicznościach)
Test Polska Piastów. DatyBezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego