Test: Agendy i fundusze ONZ

Walnij sobie teścik przed maturką.Wpisywać pełne nazwy, żadnych skrótów typu "ONZ", "ds." etc. Test maturalny z WOSu.

WOS. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA