Test BHP część 4

Test ze znajomości zasad BHP

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Test BHP część 4Test Test BHP część 4W jakiej minimalnej odległości od grzejników centralnego ogrzewania można magazynować butle z tlenem medycznym:
W jakiej minimalnej odległości od otwartego ognia można magazynować butle z tlenem medycznym:
Pracownik w czasie pracy z komputerem może być narażony na:
Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:
Do czynników szkodliwych, na jakie narażony jest operator komputera, należy:
Stosowanie drzwi wahadłowych na drogach ewakuacyjnych jest
Rurociąg wodny należy pomalować na kolor:
Rurociąg z gazem palnym powinien mieć barwę:
Rurociąg z tlenem powinien mieć barwę:
Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
Test Test BHP część 4Określenie ? Najwyższe Dopuszczalne Natężenie? czynników szkodliwych odnosi się do:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy dorywczej, wynosi:
Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:
Nauka Test BHP część 4Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego bocznego dla pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić:
Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy jest:
Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po trzymiesięcznej przerwie przeprowadzane są:
Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku
Badania profilaktyczne mogą przeprowadzać lekarze
Promieniowanie w obszarze fal o długości w zakresie 400-800nm to promieniowanie:
Mikroklimat umiarkowany ocenia się wskaźnikiem:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzna na wysokości do 4m wynosi:
Wykaz najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia określa:
Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę do:
Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy
Test Test BHP część 4Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest:
Zakład pracy doręcza poszkodowanemu pracownikowi zatwierdzony protokół powypadkowy:
Wypadek przy pracy to każde zdarzenie: