Inne: Test BHP część 4

Test ze znajomości zasad BHP

Statystyki testu
Arakurn

Sprawdź też podobne testy

13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny
20 Testy i quizy Inne, Studia
Doskonały

Pytania zawarte w teście

W jakiej minimalnej odległości od grzejników centralnego ogrzewania można magazynować butle z tlenem medycznym:
W jakiej minimalnej odległości od otwartego ognia można magazynować butle z tlenem medycznym:
Pracownik w czasie pracy z komputerem może być narażony na:
Przy pracy z komputerem do czynników uciążliwych należą:
Do czynników szkodliwych, na jakie narażony jest operator komputera, należy:
Stosowanie drzwi wahadłowych na drogach ewakuacyjnych jest
Rurociąg wodny należy pomalować na kolor:
Rurociąg z gazem palnym powinien mieć barwę:
Rurociąg z tlenem powinien mieć barwę:
Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
Określenie ? Najwyższe Dopuszczalne Natężenie? czynników szkodliwych odnosi się do:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy dorywczej, wynosi:
Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy uzależnia się od:
Dla zapewnienia prawidłowego oświetlenia naturalnego bocznego dla pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić:
Stosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy jest:
Badania wstępne dla pracownika podejmującego pracę po trzymiesięcznej przerwie przeprowadzane są:
Badania kontrolne przeprowadzane są w przypadku
Badania profilaktyczne mogą przeprowadzać lekarze
Promieniowanie w obszarze fal o długości w zakresie 400-800nm to promieniowanie:
Mikroklimat umiarkowany ocenia się wskaźnikiem:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzn, przy pracy stałej, wynosi:
Dopuszczalna norma dźwigania ciężarów przez dorosłych mężczyzna na wysokości do 4m wynosi:
Wykaz najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia określa:
Wyniki pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stanowią podstawę do:
Zatrudnienie pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia występuje, gdy
Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest:
Zakład pracy doręcza poszkodowanemu pracownikowi zatwierdzony protokół powypadkowy:
Wypadek przy pracy to każde zdarzenie: