Test: Test BHP część 3

Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.

Zawodowe. Test składa się z 28 pytań.