Test BHP część 3

Test ze znajomości zasad BHP

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Test BHP część 3Test Test BHP część 3Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
Minimalna powierzchnia jadalni
Test Test BHP część 3Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
Test Test BHP część 3Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
Test Test BHP część 3Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
Nauka Test BHP część 3Natężenie oświetleniem światłem elektrycznym pomieszczeń komputerowych nie może być niższe niż:
Środki chemiczne trujące powinny być przechowywane:
Nauka Test BHP część 3W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:
W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:
Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci:
Test Test BHP część 3Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci:
Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą być dodatkowo narażane na promieniowanie:
Pracownik podający tlen pacjentowi powinien być ubrany w odzież: