Inne: Test BHP część 3

Test ze znajomości zasad BHP

Statystyki testu
Arakurn

Sprawdź też podobne testy

20 Testy i quizy Inne, Studia
Doskonały
28 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry
13 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
Minimalna powierzchnia jadalni
Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
Natężenie oświetleniem światłem elektrycznym pomieszczeń komputerowych nie może być niższe niż:
Środki chemiczne trujące powinny być przechowywane:
W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:
W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:
Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci:
Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci:
Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą być dodatkowo narażane na promieniowanie:
Pracownik podający tlen pacjentowi powinien być ubrany w odzież: