Inne: Test BHP część 2

Test ze znajomości zasad BHP

Statystyki testu
Arakurn

Sprawdź też podobne testy

28 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny
30 Testy i quizy Inne, Ogólny
Przeciętny
28 Testy i quizy Inne, Ogólny
Dobry

Pytania zawarte w teście

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi:
Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:
Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może jednorazowo prosić:
Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży:
Kobietom w ciąży i w okresie karmienia prace w pozycji stojącej w czasie zmiany roboczej są:
Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudniać w godzinach nadliczbowych?
Kobietę w ciąży można zatrudniać:
Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów w szkołach i placówkach publicznych wydał:
Zatrudnianie przy pracy z lekami cytostatycznymi kobiet w okresie karmienia piersią jest:
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem ospy wietrznej są dla kobiet w ciąży:
Prace stwarzające ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B są dla kobiet w okresie karmienia:
Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych są dla kobiet w ciąży:
Zatrudnianie osób młodocianych w wieku do 16 lat w placówkach służby zdrowia jest:
Zatrudnianie młodocianych w szpitalach zakaźnych jest:
Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:
Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona przy obsłudze aparatu rentgenowskiego?
Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekraczać:
Szesnastoletni pracownik młodociany może być zatrudniony, w ramach nauki zawodu, przy podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów w przypadku:
Za pracowników młodocianych uważa się osoby w wieku:
Czy pracownika młodocianego wolno zatrudniać w nadgodzinach?
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada:
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
Pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi to pomieszczenie, w którym przebywanie pracownika w ciągu doby trwa:
Pomieszczenie do pracy, w którym występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość:
Pomieszczenie do pracy, w którym nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, jeżeli przebywają w nich nie więcej niż 4 osoby, powinno mieć minimalną wysokość:
Pomieszczenia do pracy przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinno mieć minimalną wysokość
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku szkolnym poziom podłogi: