Komórka - budowa i funkcje życiowe, test z biologii

Budowa i f-cje życiowe komórek. Test wiedzy online z biologii.

Biologia. Test składa się z 48 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście