Powtórzenie: Język angielski, test 1

Test ze słownictwa z testu 1.

Język angielski, Studia.

aural
dźwiękowy, słuchowy
oral
ustny
to be filed away
być gdzieś przechowywanym
reaches of the mind
zakamarki/granice umysły
passable
przejezdny, znośny
to access
uzyskiwać dostęp
to underuse
niedostatecznie wykorzystywać
to overuse
nadmiernie wykorzystywać
to collocate
kolokować
to be put out
zdenerwowany, zirytowany
to denote
oznaczać, reprezentować coś
denotation
oznaczenie, znakowanie
to connote
konotować
connotation
konotacja
zeal
zapał
zealot
fanatyk
to hinge on sth/sb
zależeć od
inherent in/to sth
wrodzony, właściwy dla
long-term
długoterminowy
to aspire to sth
aspirować do

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Język angielski, test 1".

My Town. Test Język Angielski.

Pierwszy test. Język angielski dla klasy 6. Temat : My town.
Języki obce, Język angielski, Szkoła podstawowa
5

Język Angielski

słówka
Języki obce, Język angielski, Ogólny
4
#jezykangielski

język angielski

słówka
Języki obce, Język angielski, Szkoła podstawowa
10
#jezyk #angielski

język angielski

słówka ,,Elementy krajobrazu''
Języki obce, Język angielski, Szkoła podstawowa
10
#jezyk #angielski

język angielski

słówka
Języki obce, Język angielski, Szkoła podstawowa
4
#jezyk #angielski