Powtórzenie: Dzieje Apostolskie

Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.

Lektury szkolne, Ogólny.

Ilu braci spotkało się w Jerozolimie, gdy powołano Macieja?
Stu dwudziestu
Jak po hebrajsku brzmiała nazwa 'Pole Krwi'?
Hakeldamach
Kiedy doszło do pierwszego zesłania Ducha Świętego?
W dzień pięćdziesiątnicy
Którą godziną jest żydowska 'trzecia godzina dnia'?
Dziewiątą
Na słowa którego proroka powołał się Piotr podczas pierwszego wystąpienia?
Joela
Na stokach którego wzgórza znajduje się grób Dawida?
Ofel
Przy jakiej bramie żebrał chromy uzdrowiony przez Piotra?
Pięknej
Jak nazywał się krużganek na którym zebrał się tłum po uzdrowieniu chromego?
Salomonowy
Jak nazywał się odłam Żydów nie wierzących w zmartwychwstanie?
Saduceusze
Jakie imiona kapłanów wymienione są wśród członków Sanhedrynu sądzącego Piotra?
Kajfasz, Annasz, Jan, Aleksander
Ile lat miał uzdrowiony chromy?
Ponad czterdzieści
Jak nazywają się streszczenia używane w dziejach apostolskich?
Summarium
Jak został nazwany przez apostołów Józef?
Barnaba
Co znaczy imię Barnaba?
Syn pocieszenia
Skąd pochodził Barnaba?
Z Cypru
Jak nazywali się małżonkowie próbujący zawłaszczyć część pieniędzy ze sprzedanej posiadłości?
Ananiasz i Safira
Jak w innych tłumaczeniach brzmi tytuł Jezusa 'władca'?
Wódz
Jak nazywał się faryzeusz który swym wystąpieniem przekonał resztę by nie zabijali apostołów?
Gamaliel
Jak nazywali się żydzi urodzeni poza Palestyną, mówiący po grecku, a osiedli w Jerozolimie?
Helleniści
Komu, wraz ze Szczepanem, zlecono nową funkcję?
Filipowi, Prochorowi, Nikanorowi, Tymonowi, Parmenasowi, Mikołajowi

Dzieje Apostolskie – księga historyczna Nowego Testamentu, zajmująca w kanonie miejsce piąte. Oryginalny tytuł grecki, Πραξεις (Prakseis, dosł. czyny), znajdujemy już w Kodeksie Synaickim z IV stulecia, później będzie on rozszerzony do formy dziś używanej, Πραξεις <των> Αποστολων (Prakseis <ton> Apostolon) – Czyny Apostołów. Księga opisuje dzieje uczniów Chrystusa, formowanie się pierwszych wspólnot i rozprzestrzenianie chrześcijaństwa aż do panowania cesarza Nerona. Bohaterem (zbiorowym) pierwszych dwunastu rozdziałów jest wspólnota uczniów Chrystusa w Jerozolimie, kierowana przez Dwunastu Apostołów, wśród których wyróżnia się aktywnością i znaczeniem Szymon Piotr. Począwszy od rozdziału 8. opisano jak nowa nauka przekracza granice Jeruzalem i Judei, docierając m.in. do Samarii i Antiochii Syryjskiej a od rozdziału 13. głównym bohaterem Dziejów staje się Saul z Tarsu, dotąd prześladowca i gorliwy faryzeusz, a teraz świeżo pozyskany żarliwy wyznawca, który pod imieniem Paweł (łac. Paulus) będzie przodującym apostołem chrystianizmu. Rozdziały od 13 do 28 opisują kolejno trzy podróże misyjne Pawła z towarzyszami oraz czwartą podróż - przymusową, jako więźnia przed sąd cezara w Rzymie. Księga kończy się opisem pobytu Apostoła Pawła w areszcie domowym w Rzymie w oczekiwaniu na proces sądowy przed cesarzem.

[ Wikipedia ]

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Dzieje Apostolskie".

LEKTURY + EPOKA

lektury + autor + epoka
Język polski, Liceum, Technikum
25
#lektura #lektury #epoki

W świecie mitów greckich.

Test sprawdzajcy wiedzę z zakresu mitów greckich.
Język polski, Szkoła podstawowa
20
#mity #mitologia #mitologiagrecka

Ogniem i Mieczem

Test znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt "Ogniem i Mieczem"
Język polski, Ogólny
25
#ogniemimieczem #sienkiewicz #henryksienkiewicz #lekturyszkolne #lektura

Katarynka

Test z Katarynki
Język polski, Szkoła podstawowa
6

Ten obcy test

test ze znajomości lektury
Język polski, Szkoła podstawowa
9
#obcy