Powtórzenie: Epika podstawowe pojęcia

Sprawdzenie znajomości pojęć związanych z epiką oraz gatunków epickich

Język polski, Szkoła podstawowa.

Epika jest:
rodzajem literackim
Osobę opowiadającą o wydarzeniach nazywamy:
narratorem
Opowieść odwołująca się do faktów i realiów określonego regionu i jego społeczności, związana z jakimiś historycznymi postaciami, zdarzeniami i miejscami to:
legenda
Powieścią nazywamy:
obszerny, wielowątkowy utwór prozatorski; występuje w nim wielu bohaterów i wiele zdarzeń
Akcją jest:
ciąg wydarzeń, powiązanych związkiem przyczynowo-skutkowym
Wszystko, co zostało ukazane w utworze (bohaterowie, zdarzenia, opisy) to:
świat przedstawiony

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Epika podstawowe pojęcia".

Podstawowe pojęcia filmowe

Test dotyczy znajomości podstawowych pojęć związanych z filmem.
Język polski, Ogólny
15
#film #kadr #montaż
12

Treny, fraszki, wiersze, ody (pojęcia)

Pojęcia z trenów, fraszek, od,
Język polski, Gimnazjum
1