Powtórzenie: Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, Studia.

Jakich cech nie powinien posiadać dobry monitor:
posiadać częstotliwość odświeżania poniżej 78 Hz
Jakie czynniki maja podstawowe znaczenie przy pracy umysłowej:
ilość i jakość odbieranych przez pracownika informacji
?Jakie grupy problemów należy uznać za najtrudniejsze do optymalizacji ergonomicznej:
z zakresu czynników materialnego środowiska pracy
Jakie powinno być natężenie oświetlenia w pomieszczeniu biurowym N-ctwa:
150 luxów
Jakie prawo ma zastosowanie do zjawisk akustycznych:
Webera-Fechnera
Jakie rodzaje promieniowania nie emituje monitor komputerowy:
promieniowanie gamma w wyrzutni elektronów kineskopu
Jakie są dopuszczalne drgania w pilarce PS 80:
11,2
Dla narzędzi emitujących drgania mechaniczne powyżej 11,2 należy:
wycofać narzędzia z eksploatacji
Nowoczesne pilarki spalinowe emitują drgania na poziomie:
3-7
Jakie są max dopuszczalne przyspieszenie drgań:
2,8
Jakie są pierwsze skutki oddziaływania hałasu:
przyzwyczajenie się do hałasu
Jakie straty energii są dopuszczalne u kobiet:
15% mniejsze niż u mężczyzn
Jakie występują zatrucia związane z zanieczyszczeniem środowiska:
przewlekłe
Środki chemiczne występujące w środowisku powodują:
zatrucia przewlekłe
Jakiej ilości bicia serca nie można przekroczyć podczas pracy:
120
Jakiej metody się używa(...)?
ważonej
Jakiej wielkości powinny być znaki na ekranie monitora:
min 3 mm
Jakim symbolem oznaczamy substancje bardzo toksyczne:
T +
Jeżeli firma upadnie to jakie jest wypowiedzenie:
3 miesiące ale jeśli skrócą do 1 miesiąca to zwracają pieniądze
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania dwóch szkodliwych czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
300 min

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Ergonomia 93-123".

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa