Powtórzenie: Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR

Zawodowe, Studia.

Jaki jest podstawowy przeciętny poziom przemiany materii u mężczyzn wynosi:
1700 kcl/doba
Praca umysłowa to:
podejmowanie decyzji na podstawie informacji
Praca w porze nocnej uważana jest za najcięższą ze względu na:
najniższą gotowość organizmu do wysiłku
?Prawidłową organizację dnia pracy cechują:
długie i częste przerwy popołudniu
Prawo dotyczące obciążeń szkieletowych (mięśniowych) OVAS:
metoda ta przeprowadza ilościową analizę standardowych pozycji przyjmowanych podczas pracy z uwzględnieniem wartości sił zewnętrznych, umożliwia klasyfikację pozycji ciała oraz wartości obciążeń zewnętrznych
Prawo Pawłowa:
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania nazywamy stereotypem dynamicznym
Prawo Webera:
próg czułości określa minimalną różnicę w intensywności sygnałów potrzebną do dostrzegania sygnałów
Profilaktyczna ochrona zdrowia zawarta w KP przewiduje kontrolne badanie lekarskie którym pracownik podlega:
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni
Przy jakiej z podstawowych czynności człowieka występuje najmniejsze przyswajanie informacji:
liczenie przedmiotów
Przy jakim natężeniu dźwięku obserwujemy u człowieka zaburzenia fizjologiczne:
75 dB
Przy której z operacji technologicznych występuje najmniejsze zagrożenie dla pilarza:
okrzesywaniu
Która z operacji technologicznych trwa najdłużej:
okrzesywanie
Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotu, masa przypadająca na jednego pracownika nie powinna przekraczać:
25kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
Sposób ręcznego przenoszenia przedmiotów powinien wykluczać:
czynności które są wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia
Sprawdzanie codzienne narzędzi to:
profilaktyka systemowa
Sygnalizatory wzrokowe tzw. wskaźniki z których operator korzysta mają najważniejsze znaczenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania. Powinny być umieszczone w granicach:
pola orientacji
Ścinkę drzew nie prowadzimy:
gdy wiatr może zmienić kierunek obalania
Środki chemiczne której z klas toksyczności nie możemy stosować sprzętem agrolotniczym:
II
Środki chemiczne występujące w miejscu pracy powodują:
zatrucie przewlekłe
Tlenek węgla CO występujący podczas pracy pilarką spalinową ma charakter działania:
progowego szybkiego

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Ergonomia 155-185".

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa