Test: 63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Test z historii z odpowiedziami. Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji.

Ilość pytań: 63, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
trojańska i peloponeska
kreteńska i mykeńska
żadna z ww. odpowiedzi nie jest poprawna
achajska i dorycka
ateńska i spartańska
{"qId":578, "cId":6, "tId":863}
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
1500 p.n.e.
800 p.n.e.
2000 n.e
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
{"qId":1905, "cId":6, "tId":863}
Ustaw właściwą kolejność:
epoka archaiczna
epoka klasyczna
epoka hellenistyczna
{"qId":3055, "cId":6, "tId":863}
"Wielka kolonizacja" oznacza:
zajmowanie przez Spartan Płw. Peloponeskiego
podbój Attyki przez Spartę
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
podbój przez plemiona Dorów, Jonów i Achajów płw. Bałkańskiego
{"qId":4163, "cId":6, "tId":863}
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
od VI do IV w. p.n.e.
od X do VIII w. p.n.e.
od XII do X w. p.n.e.
od VIII do VI w. p.n.e.
{"qId":5209, "cId":6, "tId":863}
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Ateny
Sparta
Korynt
Argos
{"qId":6202, "cId":6, "tId":863}
Po likwidacji monarchii w Atenach wprowadzono ustrój arystokratyczny, słowo to oznacza:
rządy najmądrzejszych
rządy wszystkich
rządy najlepszych
rządy najbogatszych
{"qId":7148, "cId":6, "tId":863}
NAJWYżSZą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa były:
Zgromadzenie Ludowe i sąd skorupkowy
Areopag i Rada Czterystu
Zgromadzenie Ludowe (eklezja) i Rada Pięciuset
Areopag i kolegium archontów
{"qId":8065, "cId":6, "tId":863}
Reforma Klejstenesa oznaczała:
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
oddanie władzy najbogatszym
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
likwidację niewolnictwa za długi
{"qId":8935, "cId":6, "tId":863}
Reforma Drakona oznaczała:
likwidację niewolnictwa za długi
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
spisanie prawa zwyczajowego, w celu ograniczenia samowoli w jego interpretowaniu
oddanie władzy najbogatszym
{"qId":9771, "cId":6, "tId":863}
Reforma Solona oznaczała:
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
oddanie władzy najbogatszym
strząśnięcie długów
podział społ.na 4 klasy majątkowe - co zapoczątkowało timokrację
likwidację kamieni dłużnych
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
likwidację niewolnictwa za długi
{"qId":10522, "cId":6, "tId":863}
Reforma Peryklesa oznaczała:
likwidację niewolnictwa za długi
oddanie władzy najbogatszym
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
rozkwit demokracji
{"qId":11172, "cId":6, "tId":863}
Rada Starszych w Sparcie nazywana była:
Apellą
Geruzją
Eklezją
Areopagiem
{"qId":11759, "cId":6, "tId":863}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Test wiedzy o starożytnej Grecji I gimnazjum

Ciekawy test sprawdzający wiedzę na temat starożytnej Grecji.
Historia, Gimnazjum
40
#Antyk #Mitologia #Grecja