Test, Geografia: Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię

Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię

Poziom: Ogólny

Jak inaczej nazywamy lodowiec kontynentalny?
lądolód
{"qId":534, "cId":14, "tId":807}
Długie i kręte wały to:
ozy
{"qId":1862, "cId":14, "tId":807}
Jedno z pojęć jest efektem działalności lodowca górskiego; jakie?
zwietrzelina
pole firnowe
oz
pradolina
łacha
ujście estuariowe
jezioro rynnowe
{"qId":3013, "cId":14, "tId":807}
Forma zwisająca ze stropu jaskiń to:
stalaktyt
stalagnat
stalagmit
{"qId":4120, "cId":14, "tId":807}
Jak nazywa się najdłuższa jaskinia świata?
Czarna dziura
Diablo
Mogot
Mamucia
Longist
{"qId":5168, "cId":14, "tId":807}
Zaznacz poprawnie poukładane chronologicznie orogenezy.
hercyńska, kaledońska, alpejska
alpejska, hercyńska, kaledońska
kaledońska, hercyńska, alpejska
{"qId":6161, "cId":14, "tId":807}
Jak nazywa się podsuwanie jednej płyty litosfery pod drugą?
Subdukcja
{"qId":7107, "cId":14, "tId":807}
Która para gleb jest tylko astrefowa?
gleby bagienne; mady
gleby bielicowe; rędziny
rędziny; mady
czarnoziemy; gleby brunatne
{"qId":8027, "cId":14, "tId":807}
Która wydma występuje na obrzeżach pustyń?
barchan
paraboliczna
{"qId":8901, "cId":14, "tId":807}
Źródła krasowe to inaczej:
wywierzyska
{"qId":9736, "cId":14, "tId":807}
Zaraz nad hipocentrum:
epicentrum
{"qId":10497, "cId":14, "tId":807}
Jaki wulkan zasypał m.in. miasto Stabie?
Wezuwiusz
Etna
Stromboli
Elbrus
Karthala
{"qId":11148, "cId":14, "tId":807}
Prądy cieplne pochodzące z wnętrza Ziemi to inaczej, prądy:
konwekcyjne
{"qId":11737, "cId":14, "tId":807}
Erupcja to:
niszcząca działalność mórz
proces tworzenia się erozji bocznej
wydobywanie się materiału wulkanicznego na powierzchnię Ziemi
proces niszczenia skał
{"qId":12278, "cId":14, "tId":807}
Dolina powstała w wyniku działalności rzek to:
O-kształtna
V-kształtna
U-kształtna
{"qId":12783, "cId":14, "tId":807}

Sprawdź też podobne testy

Doskonały

Procesy Egzogeniczne

Test z zakresu procesów egzogenicznych

#Procesy #egzogeniczne #zewnętrzne #wietrzenie #denudacja #erozja #ruchy #masowe #akumulacja

20 Testy i quizy Geografia, Matura
Bez oceny

Procesy endo i egzogeniczne

pojęć maturą przed powtórka

17 Testy i quizy Geografia, Matura