Test: Dzieje Apostolskie

Test z lektury szkolnej z odpowiedziami. Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.

Ilość pytań: 107, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Ilu braci spotkało się w Jerozolimie, gdy powołano Macieja?
Stu dwudziestu
{"qId":1, "cId":28, "tId":6040}
Jak po hebrajsku brzmiała nazwa 'Pole Krwi'?
Hakeldamach
{"qId":2, "cId":28, "tId":6040}
Kiedy doszło do pierwszego zesłania Ducha Świętego?
W dzień pięćdziesiątnicy w dniu pięćdziesiątnicy
{"qId":3, "cId":28, "tId":6040}
Którą godziną jest żydowska 'trzecia godzina dnia'?
Dziewiątą
{"qId":4, "cId":28, "tId":6040}
Na słowa którego proroka powołał się Piotr podczas pierwszego wystąpienia?
Joela
{"qId":5, "cId":28, "tId":6040}
Na stokach którego wzgórza znajduje się grób Dawida?
Ofel
{"qId":6, "cId":28, "tId":6040}
Przy jakiej bramie żebrał chromy uzdrowiony przez Piotra?
Pięknej
{"qId":7, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywał się krużganek na którym zebrał się tłum po uzdrowieniu chromego?
Salomonowy
{"qId":8, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywał się odłam Żydów nie wierzących w zmartwychwstanie?
Saduceusze
{"qId":9, "cId":28, "tId":6040}
Jakie imiona kapłanów wymienione są wśród członków Sanhedrynu sądzącego Piotra?
Kajfasz, Annasz, Jan, Aleksander
{"qId":10, "cId":28, "tId":6040}
Ile lat miał uzdrowiony chromy?
Ponad czterdzieści
{"qId":11, "cId":28, "tId":6040}
Jak nazywają się streszczenia używane w dziejach apostolskich?
Summarium
{"qId":12, "cId":28, "tId":6040}
Jak został nazwany przez apostołów Józef?
Barnaba
{"qId":13, "cId":28, "tId":6040}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Faust

Przetestuj swoją znajomość lektury Fausta cz. I i cz. II J.W.Goethe. Zapraszam do rozwiązania testu.
Język polski, Ogólny
18
#faust #powiesc #goethe #romantyzm

Zemsta

Streszczenie dramatu Aleksandra Fredry pod tytułem "Zemsta". Krótkie streszczenie fabuły komedii, idealne do powtórki przed sprawdzianem czy klasówką.
Język polski, Ogólny
1
#zemsta #streszczenie #fredro

Ludzie Bezdomni

Streszczenie lektury "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego. Obszerne streszczenie książki.
Język polski, Ogólny
1
#streszczenie #lekturyszkolne #lektury #lektura #stefanzeromski #ludziebezdomni

Katarynka

Test z lektury "Katarynka" - noweli napisanej przez Bolesława Prusa. Przygotuj się do sprawdzianu z letury.
Język polski, Ogólny
14
#katarynka #boleslawprus #prus #lekturyszkolne #lektura

Mały książę

Test z lektury Mały Książe autorstwa Antoine de Saint-Exupery.
Język polski, Ogólny
30
#malyksiaze #lekturyszkolne #lektury