Test: integracja europejska 3

Test z WOSu z odpowiedziami. Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.

Ilość pytań: 14, Poziom: Matura.

REKLAMA
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
catherine ashton
{"qId":89548, "cId":12, "tId":5321}
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna
{"qId":89551, "cId":12, "tId":5321}
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
wspólnota europejska (unia gospodarcza i walutowa), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
{"qId":89546, "cId":12, "tId":5321}
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
luksemburg
{"qId":89543, "cId":12, "tId":5321}
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
parlament europejski
{"qId":89540, "cId":12, "tId":5321}
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?
rada unii europejskiej
{"qId":89541, "cId":12, "tId":5321}
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady unii europejskiej
steven vanacker
{"qId":89538, "cId":12, "tId":5321}
wymień 4 państwa kandydujące do ue [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
chorwacja, islandia, macedonia, turcja
{"qId":89539, "cId":12, "tId":5321}
w którym roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkowstwo w ue?
1994
{"qId":89535, "cId":12, "tId":5321}
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady europejskiej
herman von rompuy
{"qId":89537, "cId":12, "tId":5321}
w którym roku euro zostałą wyłączną walutą obowiązującą w 12 państwach ue?
2002
{"qId":89532, "cId":12, "tId":5321}
w którym roku został podpisany tzw. traktat amsterdamski?
1997
{"qId":89529, "cId":12, "tId":5321}
wymień 3 symbole unii europejskiej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
flaga, hymn, paszport
{"qId":89528, "cId":12, "tId":5321}
wymień ojców integracji europejskiej [alfabetycznie, imiona i nazwiska, odpowiedzi oddziel spacją]
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak
{"qId":89526, "cId":12, "tId":5321}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Integracja Europejska; Unia Europejska

Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.
WOS, Matura
29
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #traktaty #maturazwosu

Integracja europejska

WOS, Ogólny
14

Integracja Europejska 1

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#unia #europejska #integracja #europejska #instytucje #unii #europejskiej #maturazwosu

Integracja europejska 2

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Ogólny
8
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu

Integracja europejska 4

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
17
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu