Test: Historia 3

Test z historii z odpowiedziami. Test Wyboru

Ilość pytań: 20, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Jaki przydomek nosil pierwszy król Polski?
Wielki
Chrobry
Gruby
Smialy
{"qId":53910, "cId":6, "tId":3840}
Który król zastal Polskê drewniana, a zostawil murowana?
Kazimierz Wieki
Jan III Sobieski
Zygmunt Stary
Stefan Batory
{"qId":53911, "cId":6, "tId":3840}
Jak nazywal siê legendarny zalozyciel pierwszego polskiego rodu królewskiego?
Lech
Popiel
Piast
Ziemowit
{"qId":53912, "cId":6, "tId":3840}
W ktorym roku rozpoczela sie II Wojna Swiatowa
1940
1938
1939
1941
{"qId":53913, "cId":6, "tId":3840}
Co to byly cizemki
male zwierzeta
rekawiczki wojskowe
czapki
skorzane buty
{"qId":53914, "cId":6, "tId":3840}
Jak nazywal siê misjonarz, który zginal na Prusach?
Krzysztof
Zygmunt
Szymon
Wojciech
{"qId":53915, "cId":6, "tId":3840}
Kim byl Zawisza Czarny?
krolem Czech
mnichem z Krakowa
ksiêciem Wielkopolski
slynnym polskim rycerzem
{"qId":53916, "cId":6, "tId":3840}
Co to jest szyszak
siodlo rycerskie
helm rycerza
miecz dwureczny
duza tarcza
{"qId":53917, "cId":6, "tId":3840}
Miecz koronacyjny królów polskich nazywal siê?
Zerwikaptur
Ekskalibur
Szczerbiec
Durendal
{"qId":53918, "cId":6, "tId":3840}
Gdzie znajdowala siê stolica Pañstwa Krzyzackiego?
w Malborku
w Szczytnie
w Sztokholmie
w Gdansku
{"qId":53919, "cId":6, "tId":3840}
Jaka organizacja miêdzynarodowa powstala w 1945 r.?
Liga Narodow
Unia Europejska
NATO
Organizacja Stanow Zjednoczonycj
{"qId":53930, "cId":6, "tId":3840}
Jakie miasto wyzwolil Jan III Sobieski z oblêzenia tureckiego?
Torun
Krakow
Gdansk
Kijow
{"qId":53921, "cId":6, "tId":3840}
Król Polski Zygmunt August byl...?
ostatnim królem z dynastii Piastów
pierwszym królem z dynastii Jagiellonów
ostatnim królem z dynastii Jagiellonów
pierwszym królem z dynastii Piastów
{"qId":53922, "cId":6, "tId":3840}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Historia 2

Historia, Ogólny
10

Historia cz2

Test Wyboru
Historia, Ogólny
19
#historia

Historia cz3

Test Wyboru
Historia, Ogólny
16
# #historia

Historia 4

Historia, Studia
39

Historia 5

Historia, Ogólny
7