Test: Reformacja i Kontrreformacja - daty

Test z historii z odpowiedziami. Sprawdź swoją wiedzę historyczną z zakresu znajomości dat okresu Reformacji i Kontrreformacji Kościoła Katolickiego

Ilość pytań: 13, Poziom: Ogólny.

REKLAMA
Marcin Luter zawiesza 95 tez na drzwiach kaplicy w Wittenberdze.
18 III 1518
21 IV 1517
31 X 1517
30 X 1516
{"qId":1, "cId":6, "tId":15379}
Cesarz Karol V potępia Lutra edyktem wormackim.
28 X 1521
8 II 1522
26 V 1521
11 XII 1522
{"qId":2, "cId":6, "tId":15379}
Rada miejska Zurychu przyjmuje program reformatorski.
1523
{"qId":3, "cId":6, "tId":15379}
Powstanie chłopskie w Niemczech.
1527 - 1528
1526 - 1527
1524 -1525
1525 - 1526
{"qId":4, "cId":6, "tId":15379}
Prusy ogłaszają Luteranizm obowiązującą religią.
1525
{"qId":5, "cId":6, "tId":15379}
Spór Henryka VIII z Papieżem o możliwość rozwodu
1533
{"qId":6, "cId":6, "tId":15379}
Parlament angielski ogłasza Króla zwierzchnikiem Kościoła w Anglii
1534
{"qId":7, "cId":6, "tId":15379}
Obrady soboru w Trydencie.
1549 - 1568
1552 - 1569
1545 - 1563
1550 - 1570
{"qId":8, "cId":6, "tId":15379}
Wojny religijne ligi protestanckiej z katolikami w Niemczech.
1546 - 1555
1540 - 1548
1552 - 1562
1550 - 1560
{"qId":9, "cId":6, "tId":15379}
Rzeź hugenotów w Paryżu
30 III 1570
3 IV 1571
8 V 1573
24 VIII 1572
{"qId":10, "cId":6, "tId":15379}
Edykt Nantejski.
1598
{"qId":11, "cId":6, "tId":15379}
39 artykułów - przyjęcie przez biskupów Anglii wyznanie Kościoła anglikańskiego
1563
{"qId":12, "cId":6, "tId":15379}
Połącz ugrupowanie reformacyjne z jej cechami charakterystycznymi.
Luteranie
+
najważniejsza do zbawienia jest wiara w Boga a nie uczynki. ograniczenie form kultu
Zwinglianie
+
Pismo Św. jedynym źródłem wiary, czytanie Biblii i kazania jedyną formą kultu
Kalwini
+
Predestynacja, bezwzględne posłuszeństwo władzy państwowo-kościelnej
Anglikanie
+
głową kościoła Król, ustrój episkopalny
{"qId":13, "cId":6, "tId":15379}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Daty - odkrycia geograficzne, reformacja, kontrreformacja

Pytania w teście dotyczą dat związanych z odkryciami geograficznymi oraz reformacją i kontrreformacją w kościele.
Historia, Ogólny
20
#daty #odkryciageograficzne #reformacja #kontrreformacja

Kontrreformacja w Europie

Historia, Ogólny
6

Kontrreformacja (reforma Kościoła katolickiego)

Operon - 2 klasa rozszerzenie
Historia, Liceum, Technikum
12

Reformacja

Historia Nowożytna
Historia, Matura
17

Reformacja w Europie

Reformacja w Europie w XVIw., główne kierunki reformacji i wojny religijne.
Historia, Matura
45
#reformacja #kalwinizm #luteranizm #anglikanizm #protestantyzm #anabaptyści #hugenoci #wojny #religijne