Test: Ergonomia 124-154

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Ergonomia Leśnictwo UR

Ilość pytań: 30, Poziom: Studia.

REKLAMA
Która z wad wzroku nie dyskwalifikuje do zawodu pilarza:
brak widzenia stereoskopowego
daltonizm
krótkowzroczność
{"qId":1, "cId":1, "tId":13502}
Która z wymienionych czynności jest najbardziej energochłonna:
korowanie spał
ścinka pilarką
zrywka konna
{"qId":2, "cId":1, "tId":13502}
Która z wymienionych osób definiuje wypadek w następujący sposób „Wypadek jest Niezamierzonym i nie dającym się kontrolować wydarzeniem w którym akcja lub reakcja jakiegoś przedmiotu substancji osoby lub promieniowania pociąga za sobą uszkodzenia cielesne”:
Arbous i Kerrich
Heinrich
{"qId":3, "cId":1, "tId":13502}
Która z wymienionych osób nadała organizacyjny charakter „W łańcuchu zdarzeń w którym każde jest planowane i kontrolowane zachodzi zdarzenie nie planowane które będąc czynnikiem niedostatecznym i niedostosowanego do okoliczności zachowania się jednostki może choć nie musi spowodować obrażenia”
Heinrich
Arbous i Kerrich
Arbous
{"qId":4, "cId":1, "tId":13502}
Która z wymienionych wartości zawiera informację zarówno o przebiegu czasowym jaki i poziome przyspieszenia drgań:
wartość dodana
wartość skuteczna
wartość pośrednia
{"qId":5, "cId":1, "tId":13502}
Które czynności nie mogłyby być wykonywane przez kobiety:
5000 i 20 kJ/min
6000 i 20 kJ/min
5000 i 30 kJ/min
{"qId":6, "cId":1, "tId":13502}
Które elementy pilarki spalinowej ułatwiają rozruch:
silnik
gażnik
filtr paliwa
zawór dekompresyjny
{"qId":7, "cId":1, "tId":13502}
Które rozwiązanie powoduje mniejsze drgania w pilarce:
- system AV, podniesienie prędkości obrotowej silnika, zmniejszenie masy urządzenia drgającego
śruba ustawiająca obroty biegu jałowego
osłony rąk
{"qId":8, "cId":1, "tId":13502}
Które z cech człowieka są ważniejsze z punktu widzenia trudności pracy:
stałe
pośrednie
zmienne
{"qId":9, "cId":1, "tId":13502}
Które z poniższych zdań jest fałszywe:
układ dwóch mas oddzielonych elementami tłumiącymi: jedną masę stanowi zwykle układ tnący i silnik, drugą natomiast uchwyty i zbiornik paliwa
jako elementy tłumiące stosuje się amortyzatory gumowe lub sprężynowe
tzw. „układ ramowy” - uchwyty tworzą ramę izolowaną od pozostałych elementów pilarki
zastosowanie zębatki oporowej zmniejsza energię drgań, drgania są przenoszone bezpośrednio na drewno
{"qId":10, "cId":1, "tId":13502}
Które z wymienionych rodzajów badań medycznych nie są badaniami zespołu choroby wibracyjnej:
badanie czucia wibracji metodą palestezjometrii
audiografia
badania czynnościowe obwodowego układu naczyniowego
badanie ogólnolekarskie, w zależności od wskazań konsultacja neurologiczna
{"qId":11, "cId":1, "tId":13502}
Które z wymienionych zagadnień nie zostało ujęte w Ergonomicznej Liście Kontrolnej:
obciążenie środowiskowe
metody pracy
obciążenie fizyczne
efektywność i awaryjność układu
{"qId":12, "cId":1, "tId":13502}
Które ze schorzeń nie zaliczymy do uznanych chorób zawodowych leśników:
zmiany martwicze i zwyrodnieniowe
borelioza
pokleszczowe zapalenie opon mózgowych
zespół choroby wibracyjnej
{"qId":13, "cId":1, "tId":13502}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa