Test: Ergonomia 62-92

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Ergonomia Leśnictwo UR

Ilość pytań: 30, Poziom: Studia.

REKLAMA
Ile procent bodźców odbieramy za pomocą wzroku:
95%
100%
90%
80%
{"qId":1, "cId":1, "tId":13492}
Ile wynosi hałas przy pracy pilarką na max obrotach:
90 dB
zależy od mocy silnika
80 dB
zależy od czasu użytkowania
zależy od temperatury
{"qId":2, "cId":1, "tId":13492}
Ile wynosi max wydatek energetyczny przy pracach ciężkich:
17,5 kJ
15,5 kJ
19,5 kJ
20,5 kJ
{"qId":3, "cId":1, "tId":13492}
Średni wydatek energetyczny robotnika podczas zmiany roboczej nie powinien przekraczać:
4 kacl/min
3 kacl/min
2 kacl/min
6 kacl/min
{"qId":4, "cId":1, "tId":13492}
Ile wypadków w leśnictwie zdarza się podczas prac związanych z pozyskiwaniem drewna:
20%
15%
50%
40%
{"qId":5, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków ciężkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
300
436
108
259
{"qId":6, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków lekkich w leśnictwie w 1999 roku wg danych GUS:
2
23
100
17
{"qId":7, "cId":1, "tId":13492}
?Ile zdarzyło się wypadków śmiertelnych w 2000 roku:
4
6
2
10
{"qId":8, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków w 2000 roku:
453
235
158
353
{"qId":9, "cId":1, "tId":13492}
Ile zdarzyło się wypadków w leśnictwie w roku 1999 roku wg danych GUS:
253
157
453
354
{"qId":10, "cId":1, "tId":13492}
Jak długo może trwać zmiana robocza w przypadku występowania czynników środowiska pracy szkodliwych dla operatora:
200min
300min
6h
8h
{"qId":11, "cId":1, "tId":13492}
Jak inaczej nazwiemy sztywne cechy sterownicze człowieka jako systemu autonomicznego (wg Mazura):
specyfiką człowieka
temperamentem człowieka
charakterem człowieka
{"qId":12, "cId":1, "tId":13492}
Jak kształtuje się poziom emitowanych drgań przez pilarkę podczas jej użytkowania:
zmienia się w funkcji czasu wg krzywej zużycia rośnie w miarę czasu nie zmienia się
{"qId":13, "cId":1, "tId":13492}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa