Test: Ergonomia 31-61

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Ergonomia Leśnictwo UR

Ilość pytań: 30, Poziom: Studia.

REKLAMA
Potęgowanie się działania toksycznego jednego związku toksycznego przez inny to:
działanie antyseptyczne
działanie synergistyczne
działanie podwójne
działanie wzmożone
{"qId":1, "cId":1, "tId":13491}
Wypadek który powoduje niezdolność do pracy od 4-20 dni to wypadek:
średni
poważny
łagodny
lekki
{"qId":2, "cId":1, "tId":13491}
Wypadek który zdarzył się podczas delegacji lub w czasie podróży jest traktowany jako wypadek:
przy pracy
inny
prywatny
{"qId":3, "cId":1, "tId":13491}
Wzrost hałasu o 3 dB to wzrost intensywności dźwięku o:
10%
50%
100%
20%
{"qId":4, "cId":1, "tId":13491}
Dawka drgań w jednostkach:
m/s3
m/s
m2/s3
m/s2
{"qId":5, "cId":1, "tId":13491}
Definicja LD 50:
dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony efekt u 100% organizmów danej populacji w określonych warunkach
dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony efekt u 50% organizmów danej populacji w określonych warunkach
dawka skuteczna medialna statystycznie obliczona dawka substancji wywołująca określony efekt u 25% organizmów danej populacji w określonych warunkach
{"qId":6, "cId":1, "tId":13491}
Definicja wypadku według Koradeckiej:
zachwianie równowagi między wymaganiami zadań a możliwością pracownika
{"qId":7, "cId":1, "tId":13491}
Dla którego zmysłu smaku jest najdłuższy czas reakcji:
słony
słodki
gorzki
kwaśny
{"qId":8, "cId":1, "tId":13491}
Dlaczego choroba drwali nosi nazwę zespołu choroby wibracyjnej:
nie jest to jedna choroba a zespół chorób (układu krwionośnego, kostnego, nerwowego)
ze względu na czynniki powodujące chorobę jakimi są wibrację
{"qId":9, "cId":1, "tId":13491}
Dlaczego należy pracować na najniższych obrotach silnika pilarki:
drgania pilarki są mniej szkodliwe
mniej zużywamy pilarkę
nie ma takiej potrzeby
{"qId":10, "cId":1, "tId":13491}
Dlaczego powiązania w układzie człowiek-maszyna-środowisko nazywamy powiązaniami cybernetycznymi:
jest to błędne stwierdzenie
gdyż obejmują procesy informacji i sterowania
{"qId":11, "cId":1, "tId":13491}
Dlaczego stosujemy skalę logarytmiczną do oceny poziomu hałasu na stanowiskach pracy:
zakres skali jest niewielki, wygodny do użycia
logarytm najlepiej oddaję tą ocenę
wszystkie odpowiedzi są błędne
tylko logarytm pasuje do oceny
{"qId":12, "cId":1, "tId":13491}
Dlaczego zaniechano wyposażania pracowników leśnych w „stopery” douszne tłumiące hałas:
ze względów higienicznych
były nie praktyczne
niewystarczające tłumienie dźwięku
zbyt wysoki koszt
{"qId":13, "cId":1, "tId":13491}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 155-185

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa