Test: Ergonomia 155-185

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Ergonomia Leśnictwo UR

Ilość pytań: 30, Poziom: Studia.

REKLAMA
Jaki jest podstawowy przeciętny poziom przemiany materii u mężczyzn wynosi:
1700 kcl/doba
2470 kcl/doba
2300-2400 kcl/doba
{"qId":1, "cId":1, "tId":13487}
Praca umysłowa to:
najwyższa gotowość organizmu do wysiłku
proces myślowy
podejmowanie decyzji na podstawie informacji
{"qId":2, "cId":1, "tId":13487}
Praca w porze nocnej uważana jest za najcięższą ze względu na:
małą ilość światła
niższą temperakurę
najniższą gotowość organizmu do wysiłku
{"qId":3, "cId":1, "tId":13487}
?Prawidłową organizację dnia pracy cechują:
krótkie i częste przerwy popołudniu
długie i rzadkie przerwy popołudniu
długie i częste przerwy popołudniu
{"qId":4, "cId":1, "tId":13487}
Prawo dotyczące obciążeń szkieletowych (mięśniowych) OVAS:
metoda ta przeprowadza ilościową analizę standardowych pozycji przyjmowanych podczas pracy z uwzględnieniem wartości sił zewnętrznych, umożliwia klasyfikację pozycji ciała oraz wartości obciążeń zewnętrznych
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania
{"qId":5, "cId":1, "tId":13487}
Prawo Pawłowa:
próg czułości określa minimalną różnicę w intensywności sygnałów potrzebną do dostrzegania sygnałów
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania nazywamy stereotypem dynamicznym
{"qId":6, "cId":1, "tId":13487}
Prawo Webera:
określony zbiór odruchów warunkowych tworzący pewien system działania nazywamy stereotypem dynamicznym
próg czułości określa minimalną różnicę w intensywności sygnałów potrzebną do dostrzegania sygnałów
{"qId":7, "cId":1, "tId":13487}
Profilaktyczna ochrona zdrowia zawarta w KP przewiduje kontrolne badanie lekarskie którym pracownik podlega:
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 2 tyg
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 30 dni
w przypadku choroby trwającej dłużej niż 20 dni
{"qId":8, "cId":1, "tId":13487}
Przy jakiej z podstawowych czynności człowieka występuje najmniejsze przyswajanie informacji:
gra na fortepianie
liczenie przedmiotów
czytanie w myśli
{"qId":9, "cId":1, "tId":13487}
Przy jakim natężeniu dźwięku obserwujemy u człowieka zaburzenia fizjologiczne:
90 dB
65 bB
75 dB
{"qId":10, "cId":1, "tId":13487}
Przy której z operacji technologicznych występuje najmniejsze zagrożenie dla pilarza:
przenoszeniu drewna
okrzesywaniu
ścince
{"qId":11, "cId":1, "tId":13487}
Która z operacji technologicznych trwa najdłużej:
przenoszenie drewna
okrzesywanie
ścinka
{"qId":12, "cId":1, "tId":13487}
Podczas zespołowego przenoszenia przedmiotu, masa przypadająca na jednego pracownika nie powinna przekraczać:
25kg przy ciągłej, 40 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
30kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
25kg przy ciągłej, 42 przy dorywczej, w sumie nie więcej niż 500kg
{"qId":13, "cId":1, "tId":13487}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Ergonomia 1-30

Ergonomia Ur Leśnictwo
Zawodowe, Studia
30
#lesnictwo #ur #ergonomia #sowa

Ergonomia 31-61

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 62-92

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 93-123

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa

Ergonomia 124-154

Ergonomia Leśnictwo UR
Zawodowe, Studia
30
#ergonomia #lesnictwo #ur #sowa