Test: Integracja Europejska; Unia Europejska

Test z WOSu z odpowiedziami. Kalendarium, traktaty, osoby - przygotowanie do matury z WOSu.

Ilość pytań: 29, Poziom: Matura.

REKLAMA
Nazwa organizacji, która powstała w 1949 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, aby koordynować wypłacanie środków krajom europejskim w ramach planu Marshalla.
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej
{"qId":1, "cId":12, "tId":12204}
Odpowiedzią bloku państw komunistycznych na plan Marshalla i Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej było powołanie w 1949 roku: (nazwa organizacji)
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
{"qId":2, "cId":12, "tId":12204}
Plan Schumana (inspirowany myślą Jeana Monneta) został przedstawiony w: (data w formacie DD.MM.RR)
09.05.50
{"qId":3, "cId":12, "tId":12204}
Traktat Paryski ustanowił organizację o nazwie:
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
{"qId":4, "cId":12, "tId":12204}
Traktat Paryski, podpisany 18 kwietnia 1951, wszedł w życie: (data w formacie DD.MM.RR)
23.07.52
{"qId":5, "cId":12, "tId":12204}
Traktat Paryski podpisało sześć krajów. Wybierz je spośród wymienionych.
Belgia
Irlandia
Hiszpania
Holandia
RFN
Francja
Luksemburg
Dania
Wielka Brytania
Włochy
{"qId":6, "cId":12, "tId":12204}
Wysoka Władza (pierwszy przewodniczący: Jean Monnet), Rada Ministrów i Zgromadzenie były organami EWWiS.
Fałsz
Prawda
{"qId":7, "cId":12, "tId":12204}
Podaj datę podpisania i datę wejścia w życie Traktatów Rzymskich (w formacie: DD.MM.RR, DD.MM.RR)
25.03.57, 01.01.58
{"qId":8, "cId":12, "tId":12204}
Traktaty Rzymskie powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)
Fałsz
Prawda
{"qId":9, "cId":12, "tId":12204}
Dzięki Traktatowi o fuzji Komisja, Rada, Zgromadzenie i Trybunał Sprawiedliwości stały się wspólnymi organami wszystkich trzech wspólnot. W którym roku traktat ten wszedł w życie? (RRRR)
1967
{"qId":10, "cId":12, "tId":12204}
W którym roku ostatecznie zniesiono wszystkie cła i zaczęła obowiązywać unia celna? (RRRR)
1968
{"qId":11, "cId":12, "tId":12204}
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego (z wirtualną walutą ECU) oraz pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do PE zbiegły się w czasie. W którym roku? (RRRR)
1979
{"qId":12, "cId":12, "tId":12204}
W 1985 roku podpisany został Układ o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. W jakimś mieście został on podpisany i w którym roku wszedł w życie całkowicie? (NAZWA, RRRR)
Schengen, 1995
{"qId":13, "cId":12, "tId":12204}
REKLAMA

Dla tego materiału dostępne są też...

Test
Powtórzenie Fiszki

Sprawdź też podobne testy

Integracja europejska

WOS, Ogólny
14

Integracja Europejska 1

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#unia #europejska #integracja #europejska #instytucje #unii #europejskiej #maturazwosu

Integracja europejska 2

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Ogólny
8
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu

integracja europejska 3

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
14
#wos #matura #unia #europejska #integracja #europejska #maturazwosu

Integracja europejska 4

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.
WOS, Matura
17
#ue #uniaeuropejska #integracjaeuropejska #maturazwosu