Tkanki zwierzęce

tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa,tkanka łączna właściwa oporowa płynna i tkanka nerwowa

Matura
54
1. Tkanka zwierzęca jest to zespół komórek wykazujących wspólne pochodzenie i podobieństwo budowy oraz pełniących określone funkcje w organizmie.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

2. W tkance nabłonkowej są naczynia krwionośne.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

3. Tkanka nabłonkowa substancje odżywcze pobiera od dobrze unaczynionej tkanki łącznej właściwej.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

4. Nabłonki cechuje zwarty układ komórek i obecność błony podstawnej.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

5. Nabłonek jednowarstwowy płaski:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wyściela np kanaliki nerkowe

u kręgowców wyściela naczynia krwionośne,pęcherzyki płucne oraz skrzela

u bezkręgowców wytwarza oskórek(wydzielina sluzowa,elastyczne powłoka,tegument,chitynowy pancerz,wapienna muszla)

wyściela żołądek i jelita cienkie


Odpowiadam
Nie wiem

6. Nabłonek wielowarstwowy płaski wyściela przełyk odbyt i pochwę.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

7. Nabłonek wielowarstwowy płaski u kręgowców tworzy zewnętrzną warstwę skóry(naskórek) i pokrywa jamę ustną.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

8. Nabłonek sześcienny wyściela np. kanaliki nerkowe i przewody gruczołów.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

9. Nabłonek walcowaty nie wyściela żołądka i jelita cienkiego.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

10. Tkanka mięśniowa kręgowców jest pochodzenia:
Wybierz jedną odpowiedź
endodermalnego
ektodermalnego
mezodermalnego
nie wiem

11. Mięsień rzęskowy źrenicy i mięsnie gładkie gruczołów potowych ssaków mają pochodzenie ektodermalne.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

12. Skurcze mięśni szkieletowych są.......od naszej woli.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. skurcze mięśnia sercowego są ......... od naszej woli.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

14. Ruchy mięśni gładkich są ........od naszej woli.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

15. Włókna tkanki mięśniowej szkieletowej mają dużo mitochondriów i mioglobiny.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

16. Włókna w tkance mięśniowej szkieletowej zawierają jedno jądro i są nierównoległe ułożone.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

17. w tkance mięśniowej szkieletowej skurcz mięśnia odbywa się wskutek,,wślizgiwania się" filamentów aktynowych pomiędzy filamenty miozynowe.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

18. W tkance mięśniowej serca komórki zawierają jedno lub dwa centralnie położone jądra.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

19. mięśnie ścian naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego, macicy i innych narządów wewnętrznych tworzy tkanka.....
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. W tkance mięśniowej gładkiej komórki mają wiele jąder a skurcze są szybkie.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

21. W tkance mięśniowej gładkiej filamenty ułożone są regularnie.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

22. Sarkomer to:
Wybierz jedną odpowiedź
kurczliwe włókienko białkowe
podstawowa jednostka funkcjonalna włókna mięśnia prążkowanego
nie wiem

23. Miofibryle złożone są z.......
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

24. Tkanka łączna właściwa dzieli się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
tłuszczową

włóknistą

chrzęstną

siateczkowatą

kostną

zarodkową


Odpowiadam
Nie wiem

25. Tkanką oporową nie jest:
Wybierz jedną odpowiedź
kostna
chrzęstna
włóknista
nie wiem

26. Tkanka płynna to krew i limfa.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

27. Tkanka łączna właściwa posiada komórki chrzęstne.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

28. Tkanki łączne właściwe cechują się brakiem twardych, mineralnych elementów w istocie między komórkowej.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

29. Tkanka właściwa włóknista wiotka inaczej:
Wybierz jedną odpowiedź
luźna
szklista
zwarta
mezenchyma
nie wiem

30. Tkanka włóknista zwarta inaczej...
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

31. Tkanka właściwa zarodkowa inaczej.........
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

32. Tkanka włóknista wiotka otacza naczynia krwionośne nerwy,mięśnie,współtworzy tkankę podskórną.Ma właściwości regeneracyjne.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

33. Tkanka włóknista zwarta pełni rolę magazynującą.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

34. Tkanka właściwa tłuszczowa nie pełni roli ochronnej przed urazami i magazynującej.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

35. Tkanka właściwa siateczkowata zbudowana jest z komórek zdolnych do .....drobnoustrojów; buduje zrąb narządów krwiotwórczych: szpiku i śledziony oraz węzłów chłonnych i ......
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

36. Tkanka łączna właściwa włóknista zwarta buduje ścięgna, więzadła,opony mózgowe,współtworzy skórę właściwą kręgowców.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

37. Tkanka łączna oporowa chrzęstna-w jej skład wchodzą komórki chrzęstne zwane......
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

38. wyróżnia się tkankę chrzęstną szklistą, sprężystą, włóknistą.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

39. krtań tworzy:
Wybierz jedną odpowiedź
chrząstka włóknista
chrząstka sprężysta
chrząstka szklista
nie wiem

40. Trąbkę Eustachiasza tworzy chrząstka ...........
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

41. krążki międzykręgowe tworzy chrząstka........
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

42. Tkanka chrzęstna nie jest unaczyniona ani unerwiona.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

43. Tkanka łączna oporowa ma komórki tkanki kostnej zwane:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

44. Tworzy szkielet podtrzymuje, usztywnia, osłania narządy.Tkanka chrzęstna oporowa......
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

45. W tkance kostnej przebiegają naczynia krwionośne i i nerwy.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

46. W tkance kostnej przebiegają naczynia krwionośne i i nerwy.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

47. Krew kręgowców krąży w układzie naczyń........
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

48. Erytrocyty u ssaków mają jądro.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

49. Limfa krąży w układzie naczyń.........
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

50. Limfa pełni rolę ochronną i odpornościową organizmu.
Wybierz jedną odpowiedź
prawda
fałsz
nie wiem

51. Tkanka nerwowa-tworzy ją zespół wyspecjalizowanych komórek powstałych z :
Wybierz jedną odpowiedź
endodermy
ektodermy
mezodermy
nie wiem

52. Zadaniem tkanki nerwowej jest odbieranie bodźców i przewodzenie impulsów nerwowych.
Wybierz jedną odpowiedź
fałsz
prawda
nie wiem

53. Jesli akson jest osłonięty osłonkami nazywany jest wówczas
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

54. połączenia między neurytem jednego neuronu a dendrytami innego lub komórkami elektorowymi to.......
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Tkanki zwierzęce i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza