Test BHP część 3

Test ze znajomości zasad BHP

Ogólny
28
1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
Tylko otwierane okna
Wentylacje
Otwierane okna i możliwość wietrzenia przez drzwi
nie wiem

2. Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
Wybierz jedną odpowiedź
1,3m
1,0m
1,4m
nie wiem

3. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
Wybierz jedną odpowiedź
20 C
16 C
18 C
nie wiem

4. Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
10m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
15m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
nie wiem

5. Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
1,5m
2,0m
1,0m
nie wiem

6. Minimalna powierzchnia jadalni
Wybierz jedną odpowiedź
12m2
8m2
4m2
nie wiem

7. Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
Wybierz jedną odpowiedź
2,2m
2,5m
3,0m
nie wiem

8. W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
Wybierz jedną odpowiedź
2-krotną
4-krotną
6-krotną
nie wiem

9. Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
Wybierz jedną odpowiedź
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Na podstawie polecenia przełożonego
nie wiem

10. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
Wybierz jedną odpowiedź
Na podstawie polecenia przełożonego
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
nie wiem

11. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
Wybierz jedną odpowiedź
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Na podstawie polecenia przełożonego
nie wiem

12. Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
Wybierz jedną odpowiedź
100lx
50lx
20lx
nie wiem

13. Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
Wybierz jedną odpowiedź
18 C
14 C
16 C
nie wiem

14. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
Wybierz jedną odpowiedź
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ? minimum - 12 C
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 22.00 w trzech kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
nie wiem

15. W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
Wybierz jedną odpowiedź
500lx
300lx
750lx
nie wiem

16. Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
Wybierz jedną odpowiedź
200lx
100lx
300lx
nie wiem

17. W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
Wybierz jedną odpowiedź
500lx
300lx
750lx
nie wiem

18. Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
Wybierz jedną odpowiedź
50lx
100lx
25lx
nie wiem

19. Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
Wybierz jedną odpowiedź
5-krotną wymianę powietrz w ciągu godziny
10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
nie wiem

20. Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
Wybierz jedną odpowiedź
100lx
200lx
150lx
nie wiem

21. Natężenie oświetleniem światłem elektrycznym pomieszczeń komputerowych nie może być niższe niż:
Wybierz jedną odpowiedź
300lx
500lx
200lx
nie wiem

22. Środki chemiczne trujące powinny być przechowywane:
Wybierz jedną odpowiedź
W zamkniętych i odpowiednio zabezpieczonych gablotach w pracowni chemicznej
W specjalnie przystosowanych do tych celów zamkniętych pomieszczeniach
Pomieszczeniach szafie metalowej umieszczonej w pracowni chemicznej i zamkniętej na klucz.
nie wiem

23. W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:
Wybierz jedną odpowiedź
Jonizacyjne
Ultrafioletowe
Podczerwone
nie wiem

24. W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:
Wybierz jedną odpowiedź
400lx
300lx
200lx
nie wiem

25. Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci:
Wybierz jedną odpowiedź
Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
Skroplonej pod ciśnieniem
Sprężonej
nie wiem

26. Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci:
Wybierz jedną odpowiedź
Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
Skroplonej pod ciśnieniem
Sprężonej
nie wiem

27. Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą być dodatkowo narażane na promieniowanie:
Wybierz jedną odpowiedź
Ultrafioletowe
Mikrofalowe
Jonizacyjne
nie wiem

28. Pracownik podający tlen pacjentowi powinien być ubrany w odzież:
Wybierz jedną odpowiedź
Bawełnianą lub lnianą
Wełnianą
Wełnianą z dodatkiem 30% akrylu
nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Test BHP część 3 i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

olala_1992
2 miesiące temu
snakes2

24 miesiące temu
aija12345

25 miesięcy temu
Beatrice67
super test
58 miesięcy temu