Protista

Ogólne zagadnienia dotyczące organizmów z królestwa protista

Liceum / Technikum
53
1. Środowiskiem życia pierwotniaków są:
Wybierz jedną odpowiedź
Wody słone
Wody słodkie
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Płyny organizmów
Wilgotna gleba
nie wiem

2. Materiałem zapasowym u wiciowców są:
Wybierz jedną odpowiedź
Paramylon i celuloza
Leukozyna i glikogen
Paramylon i leukozyna
Paramylon i alkanoidy
Leukozyna i glukoza
nie wiem

3. W pokryciu wiciowców wyróżniamy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Włókna ukośne

Fałdy błony i włókna

Włókna koliste

Włókna poprzeczne

Pasy wmacniające


Odpowiadam
Nie wiem

4. Głównym pożywieniem pantofelka są:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystki odpowiedzi są poprawne
Inne orzęski
Bakterie
Drobne skorupiaki
Wiciowce roślinne
nie wiem

5. Podczas koniugacji u orzęsków zachodzi następujący proces:
Wybierz jedną odpowiedź
Powstaje synkarion
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zanika makronukleus
Mikronukleus dzieli się mejotycznie
Zachodzi endomiksja
nie wiem

6. Orzęski mają dwa typy jąder. Nie jest prawdą że:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikronukleus jest diploidalny
Ilość DNA w makronukleusie jest większa niż w mikronukleusie
Cząsteczki DNA wchodzące w skład mikronukleusa są kuliste
Makronukleus bierzu udział w procesach wegetatywnych, mikronukleus w płciowych
Sposoby podziału tych jąder są różne
nie wiem

7. Wodniczek tętniących nie posiadają pierwotniaki:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie pierwotniaki posiadają wodniczki tętniące
żyjące w wodach słonych
żyjące w wodach słodkich
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne bądź hipertoniczne
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne
nie wiem

8. U pierwotniaków nie występują:
Wybierz jedną odpowiedź
Filopodia
Retikulopodia
Parapodia
Undulipodia
Lobopodia
Aksopodia
nie wiem

9. Płaskie, płatowate pseudopodia występujące np. u ameby to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

10. Retikulopodia występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Słonecznic
Ameb
Otwornic
Promienic
Okrzemek
Orzęsków
nie wiem

11. Do cukrowców nalerzą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Mannitol

Chryzolaminaryna

Paramylon

Leukozyna

Skrobia krasnorostowa


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jądro powstałe z połączenia pronukleusa migracyjnego i stacjonarnego to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

13. Wektorem zarówno dla świdrowca nagany, jak i dla świdrowca gambijskiego jest:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

14. Które z informacji dotyczących rzęsistka pochwowego są poprawne:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rzęsistkowica częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn

Jego obecność może powodować częstomocz

Może występować w prostacie

Człowiek jest żywicielem pośrednim

Zarażenie może nastąpić tylko na drodze stosunku płciowego


Odpowiadam
Nie wiem

15. Trzeciaczke wywołuje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

16. Czwartaczke powoduje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

17. Przemiana pokoleń występuje u:
Wybierz jedną odpowiedź
Otwornic
Bruzdnic
Świdrowców
Wirczyków
Wszystkie odpowiedzi są błędne
nie wiem

18. Wśród drobiu chodzącego nad wodą zdarza się tak zwane "lanie jajami", czyli znoszenie jaj pozbawionych skorupki. Przyczyną jest pasożyt:
Wybierz jedną odpowiedź
Żaden z wymienionych
Trichomonas vaginalis
Prosthogonimus ovtatus
Schistosoma haematobium
Plasmodium vivax
nie wiem

19. Formą inwazyjną zarodźca malari są:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

20. W wyniku połączenia makrogamety i mikrogamety zarodźca malarii powstaje:
Wybierz jedną odpowiedź
Ookineta
Oocysta
nie wiem

21. Narząd pozwalający określić kierunek padania promieni świetlnych na fotoreceptory to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

22. Plamkę oczną posiada:
Wybierz jedną odpowiedź
Świdrowiec
Euglena
Bruzdnica
Stylonychia
Wirczyk
nie wiem

23. Wskaż błędne informacje dotyczące stanu anabiozy pierwotniaków:
Wybierz jedną odpowiedź
Dzięki anabiozie pierwotniaki są kosmopolitami
Cysty mogą być przenoszone przez wiatr
W stanie tym są odporne na zmiany temperatury
W stanie tym są odporne na wysychanie
W stanie tym mogą koniugować
W stanie tym są odporne na niekorzystne pH
nie wiem

24. Stentor to łacińska nazwa:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

25. Łacińska nazwa małżynka to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

26. Wybitne zdolności regeneracji (możliwe jest odtworzenie całego organizmu z 1/260 części jego ciała) wykazuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Stentor
Euglena
Stylonychia
Nocoświetlik
Okrzemka
nie wiem

27. Substancja chemiczna, której nocoświetlik zawdzięcza swoją nazwę to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

28. Jeśli osobnik troficzny należący do pierwotniaków jest diplontem, to w jego cyklu życiowym występuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Mejoza pregamiczna
Mejoza postgamiczna lub mitoza
Mejoza pregamiczna lub mitoza
Mejoza postgamiczna
Tylko mitoza
nie wiem

29. Forma troficzna zarodźca malari jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Haploidalna
Diploidalna
nie wiem

30. Tentakule występujące u niektórych orzęsków służą do:
Wybierz jedną odpowiedź
Rozmnażania
Wydalania
Zdobywania pokarmu
Poruszania się
Koniugacji
nie wiem

31. Ostro zakończone, cytoplazmatyczne rurki służące do polowania to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

32. Proces zlewania się dwóch haploidalnych jąder nazywamy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

33. Promienice to pierwotniaki posiadające:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Celulozową ściane komórkową

Ektoplazmę

Torebkę centralną

Aksopodia

Endoplazmę

Silny wapienny szkielecik

Filopodia


Odpowiadam
Nie wiem

34. Narządy wyrzucające długie nici pod wpływe podrażnień to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

35. Trichocysty występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Świdrowca
Słonecznicy
Pantofelka
Promienicy
Otwornicy
nie wiem

36. U pantofelka synchronizacje ruchu rzęsek zapewniają:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Alweole

Cystostom

Układ srebrochłonny

Połączenia ciałek podstawkowych

Ampułki


Odpowiadam
Nie wiem

37. Z podanych informacji dotyczących pełzaka czerwonki poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Pełzak czerwonki może odżywiać się bakteriami i grzybami

Magna tworzy cysty

Magna odrzywia się erytrocytami

Jest to kosmopolityczny pełzak

Trofozoit występuje w trzech postaciach

Minuta nie występuje w jelitach

Magna fagocytuje komórki jelita

Minuta, w przeciwieństwie do magny, nie jest pasożytem


Odpowiadam
Nie wiem

38. Wśród informacji dotyczących bezpłciowego rozmnażania wiciowców poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Najpierw dzieli się wić, potem jądro

Występuje podział podłużny

Występuje podział poprzeczny

Najpier dzieli się jądro, potem wić


Odpowiadam
Nie wiem

39. Czy w trakcie koniugacji zanika mikronukleus?
Wybierz jedną odpowiedź
Nie
Tak
nie wiem

40. Przedstawiona na rynuknu struktura to przekrój przez:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikrotubulę lub mikrofilament
Mikrofilament
Rzęskę
Wić
Wić lub rzęskę
Mikrotubulę
nie wiem

41. Wskaż inne nazwy leiszmaniozy trzewnej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Biały trąd

Beri-Beri

Czarna choroba

Czarna febra

Kala-Azar

Śpiączka afrykańska

Gorączka Dum-Dum


Odpowiadam
Nie wiem

42. Podaj inną nazwę leiszmaniozy skórno-śluzówkowej:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

43. Biały trąd to inna nazwa leiszmaniozy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

44. Na powierzchni ciała wiciowce mogą wytwarzać otoczki z:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wapnia

Pektyny

Celulozy

Krzemionki


Odpowiadam
Nie wiem

45. Podaj nazwe pasożyta wywołującego Lamblioze:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

46. Podaj nazwę procesu, któremu przypisuje się powstanie pierwszych Protista:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

47. Podaj nazwę obszaru komórki pokrytej grubą pellikulą (lub pancerzykiem), na którym możliwa jest endocytoza:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

48. Delikatne, rurkowate "włoski" pokrywające wici to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

49. Ruch całego organizmu uwarunkowanyy czynnikiem zewnętrznym, związany z kierunkiem działania tego czynnika to:
Wybierz jedną odpowiedź
Tropizm
Taksja
Chazja
Nastia
Kineza
nie wiem

50. Występująca u euglenozoa ampułka (gardziel) to:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Miejsce w którym dochodzi do procesów płciowych

Miejsce z którego wystają wici

Miejsce lokaizacji fotoreceptora

Miejsce lokalizacji plastycydów


Odpowiadam
Nie wiem

51. Alweolatami są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wirczyk

Skrętnica

Zarodziec malarii

Świdrowiec gambijski

Stentor

Euglena zielona


Odpowiadam
Nie wiem

52. Silnie wyspecjalizowany fotoreceptor (występujący np. u morskich tobołków) posiadający soczewkę skupiającą światło to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

53. Pochodząca z łaciny nazwa czerwonki to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER


Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Protista i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza