Protista

Ogólne zagadnienia dotyczące organizmów z królestwa protista

Liceum / Technikum
53
1. Środowiskiem życia pierwotniaków są:
Wybierz jedną odpowiedź
Wody słone
Wody słodkie
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Płyny organizmów
Wilgotna gleba
nie wiem

2. Materiałem zapasowym u wiciowców są:
Wybierz jedną odpowiedź
Paramylon i celuloza
Leukozyna i glukoza
Leukozyna i glikogen
Paramylon i leukozyna
Paramylon i alkanoidy
nie wiem

3. W pokryciu wiciowców wyróżniamy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Włókna ukośne

Pasy wmacniające

Włókna koliste

Włókna poprzeczne

Fałdy błony i włókna


Odpowiadam
Nie wiem

4. Głównym pożywieniem pantofelka są:
Wybierz jedną odpowiedź
Wiciowce roślinne
Inne orzęski
Bakterie
Drobne skorupiaki
Wszystki odpowiedzi są poprawne
nie wiem

5. Podczas koniugacji u orzęsków zachodzi następujący proces:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikronukleus dzieli się mejotycznie
Zanika makronukleus
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Powstaje synkarion
Zachodzi endomiksja
nie wiem

6. Orzęski mają dwa typy jąder. Nie jest prawdą że:
Wybierz jedną odpowiedź
Sposoby podziału tych jąder są różne
Ilość DNA w makronukleusie jest większa niż w mikronukleusie
Makronukleus bierzu udział w procesach wegetatywnych, mikronukleus w płciowych
Cząsteczki DNA wchodzące w skład mikronukleusa są kuliste
Mikronukleus jest diploidalny
nie wiem

7. Wodniczek tętniących nie posiadają pierwotniaki:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie pierwotniaki posiadają wodniczki tętniące
żyjące w wodach słodkich
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne bądź hipertoniczne
żyjące w wodach słonych
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne
nie wiem

8. U pierwotniaków nie występują:
Wybierz jedną odpowiedź
Undulipodia
Parapodia
Lobopodia
Retikulopodia
Filopodia
Aksopodia
nie wiem

9. Płaskie, płatowate pseudopodia występujące np. u ameby to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

10. Retikulopodia występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Okrzemek
Słonecznic
Ameb
Otwornic
Promienic
Orzęsków
nie wiem

11. Do cukrowców nalerzą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Mannitol

Chryzolaminaryna

Leukozyna

Paramylon

Skrobia krasnorostowa


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jądro powstałe z połączenia pronukleusa migracyjnego i stacjonarnego to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Wektorem zarówno dla świdrowca nagany, jak i dla świdrowca gambijskiego jest:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

14. Które z informacji dotyczących rzęsistka pochwowego są poprawne:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Rzęsistkowica częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn

Zarażenie może nastąpić tylko na drodze stosunku płciowego

Człowiek jest żywicielem pośrednim

Może występować w prostacie

Jego obecność może powodować częstomocz


Odpowiadam
Nie wiem

15. Trzeciaczke wywołuje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

16. Czwartaczke powoduje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

17. Przemiana pokoleń występuje u:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Bruzdnic
Otwornic
Świdrowców
Wirczyków
nie wiem

18. Wśród drobiu chodzącego nad wodą zdarza się tak zwane "lanie jajami", czyli znoszenie jaj pozbawionych skorupki. Przyczyną jest pasożyt:
Wybierz jedną odpowiedź
Żaden z wymienionych
Trichomonas vaginalis
Schistosoma haematobium
Prosthogonimus ovtatus
Plasmodium vivax
nie wiem

19. Formą inwazyjną zarodźca malari są:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. W wyniku połączenia makrogamety i mikrogamety zarodźca malarii powstaje:
Wybierz jedną odpowiedź
Ookineta
Oocysta
nie wiem

21. Narząd pozwalający określić kierunek padania promieni świetlnych na fotoreceptory to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

22. Plamkę oczną posiada:
Wybierz jedną odpowiedź
Wirczyk
Stylonychia
Świdrowiec
Euglena
Bruzdnica
nie wiem

23. Wskaż błędne informacje dotyczące stanu anabiozy pierwotniaków:
Wybierz jedną odpowiedź
Cysty mogą być przenoszone przez wiatr
W stanie tym są odporne na zmiany temperatury
W stanie tym są odporne na wysychanie
W stanie tym mogą koniugować
Dzięki anabiozie pierwotniaki są kosmopolitami
W stanie tym są odporne na niekorzystne pH
nie wiem

24. Stentor to łacińska nazwa:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

25. Łacińska nazwa małżynka to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

26. Wybitne zdolności regeneracji (możliwe jest odtworzenie całego organizmu z 1/260 części jego ciała) wykazuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Okrzemka
Stylonychia
Stentor
Euglena
Nocoświetlik
nie wiem

27. Substancja chemiczna, której nocoświetlik zawdzięcza swoją nazwę to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

28. Jeśli osobnik troficzny należący do pierwotniaków jest diplontem, to w jego cyklu życiowym występuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Tylko mitoza
Mejoza pregamiczna lub mitoza
Mejoza postgamiczna lub mitoza
Mejoza postgamiczna
Mejoza pregamiczna
nie wiem

29. Forma troficzna zarodźca malari jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Diploidalna
Haploidalna
nie wiem

30. Tentakule występujące u niektórych orzęsków służą do:
Wybierz jedną odpowiedź
Rozmnażania
Zdobywania pokarmu
Poruszania się
Wydalania
Koniugacji
nie wiem

31. Ostro zakończone, cytoplazmatyczne rurki służące do polowania to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

32. Proces zlewania się dwóch haploidalnych jąder nazywamy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

33. Promienice to pierwotniaki posiadające:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Filopodia

Silny wapienny szkielecik

Ektoplazmę

Torebkę centralną

Aksopodia

Endoplazmę

Celulozową ściane komórkową


Odpowiadam
Nie wiem

34. Narządy wyrzucające długie nici pod wpływe podrażnień to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

35. Trichocysty występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Słonecznicy
Pantofelka
Promienicy
Świdrowca
Otwornicy
nie wiem

36. U pantofelka synchronizacje ruchu rzęsek zapewniają:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Ampułki

Układ srebrochłonny

Połączenia ciałek podstawkowych

Cystostom

Alweole


Odpowiadam
Nie wiem

37. Z podanych informacji dotyczących pełzaka czerwonki poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Pełzak czerwonki może odżywiać się bakteriami i grzybami

Magna odrzywia się erytrocytami

Trofozoit występuje w trzech postaciach

Jest to kosmopolityczny pełzak

Minuta nie występuje w jelitach

Magna fagocytuje komórki jelita

Magna tworzy cysty

Minuta, w przeciwieństwie do magny, nie jest pasożytem


Odpowiadam
Nie wiem

38. Wśród informacji dotyczących bezpłciowego rozmnażania wiciowców poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Występuje podział poprzeczny

Występuje podział podłużny

Najpier dzieli się jądro, potem wić

Najpierw dzieli się wić, potem jądro


Odpowiadam
Nie wiem

39. Czy w trakcie koniugacji zanika mikronukleus?
Wybierz jedną odpowiedź
Nie
Tak
nie wiem

40. Przedstawiona na rynuknu struktura to przekrój przez:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikrotubulę lub mikrofilament
Mikrofilament
Mikrotubulę
Rzęskę
Wić lub rzęskę
Wić
nie wiem

41. Wskaż inne nazwy leiszmaniozy trzewnej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Gorączka Dum-Dum

Beri-Beri

Śpiączka afrykańska

Kala-Azar

Czarna choroba

Czarna febra

Biały trąd


Odpowiadam
Nie wiem

42. Podaj inną nazwę leiszmaniozy skórno-śluzówkowej:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

43. Biały trąd to inna nazwa leiszmaniozy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

44. Na powierzchni ciała wiciowce mogą wytwarzać otoczki z:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Pektyny

Celulozy

Krzemionki

Wapnia


Odpowiadam
Nie wiem

45. Podaj nazwe pasożyta wywołującego Lamblioze:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

46. Podaj nazwę procesu, któremu przypisuje się powstanie pierwszych Protista:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

47. Podaj nazwę obszaru komórki pokrytej grubą pellikulą (lub pancerzykiem), na którym możliwa jest endocytoza:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

48. Delikatne, rurkowate "włoski" pokrywające wici to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

49. Ruch całego organizmu uwarunkowanyy czynnikiem zewnętrznym, związany z kierunkiem działania tego czynnika to:
Wybierz jedną odpowiedź
Taksja
Tropizm
Chazja
Nastia
Kineza
nie wiem

50. Występująca u euglenozoa ampułka (gardziel) to:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Miejsce lokaizacji fotoreceptora

Miejsce z którego wystają wici

Miejsce w którym dochodzi do procesów płciowych

Miejsce lokalizacji plastycydów


Odpowiadam
Nie wiem

51. Alweolatami są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Euglena zielona

Stentor

Wirczyk

Świdrowiec gambijski

Zarodziec malarii

Skrętnica


Odpowiadam
Nie wiem

52. Silnie wyspecjalizowany fotoreceptor (występujący np. u morskich tobołków) posiadający soczewkę skupiającą światło to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

53. Pochodząca z łaciny nazwa czerwonki to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Protista i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza