Protista

Ogólne zagadnienia dotyczące organizmów z królestwa protista

Liceum / Technikum
53
1. Środowiskiem życia pierwotniaków są:
Wybierz jedną odpowiedź
Wody słodkie
Wilgotna gleba
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Płyny organizmów
Wody słone
nie wiem

2. Materiałem zapasowym u wiciowców są:
Wybierz jedną odpowiedź
Paramylon i celuloza
Leukozyna i glukoza
Paramylon i alkanoidy
Paramylon i leukozyna
Leukozyna i glikogen
nie wiem

3. W pokryciu wiciowców wyróżniamy:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Włókna poprzeczne

Włókna koliste

Pasy wmacniające

Fałdy błony i włókna

Włókna ukośne


Odpowiadam
Nie wiem

4. Głównym pożywieniem pantofelka są:
Wybierz jedną odpowiedź
Drobne skorupiaki
Bakterie
Inne orzęski
Wiciowce roślinne
Wszystki odpowiedzi są poprawne
nie wiem

5. Podczas koniugacji u orzęsków zachodzi następujący proces:
Wybierz jedną odpowiedź
Zachodzi endomiksja
Powstaje synkarion
Mikronukleus dzieli się mejotycznie
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zanika makronukleus
nie wiem

6. Orzęski mają dwa typy jąder. Nie jest prawdą że:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikronukleus jest diploidalny
Sposoby podziału tych jąder są różne
Cząsteczki DNA wchodzące w skład mikronukleusa są kuliste
Makronukleus bierzu udział w procesach wegetatywnych, mikronukleus w płciowych
Ilość DNA w makronukleusie jest większa niż w mikronukleusie
nie wiem

7. Wodniczek tętniących nie posiadają pierwotniaki:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie pierwotniaki posiadają wodniczki tętniące
żyjące w wodach słonych
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne bądź hipertoniczne
żyjące w wodach słodkich
żyjące w wodach stanowiących środowisko izotoniczne
nie wiem

8. U pierwotniaków nie występują:
Wybierz jedną odpowiedź
Aksopodia
Filopodia
Retikulopodia
Lobopodia
Parapodia
Undulipodia
nie wiem

9. Płaskie, płatowate pseudopodia występujące np. u ameby to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

10. Retikulopodia występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Orzęsków
Promienic
Ameb
Otwornic
Słonecznic
Okrzemek
nie wiem

11. Do cukrowców nalerzą:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Skrobia krasnorostowa

Mannitol

Chryzolaminaryna

Paramylon

Leukozyna


Odpowiadam
Nie wiem

12. Jądro powstałe z połączenia pronukleusa migracyjnego i stacjonarnego to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Wektorem zarówno dla świdrowca nagany, jak i dla świdrowca gambijskiego jest:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

14. Które z informacji dotyczących rzęsistka pochwowego są poprawne:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Człowiek jest żywicielem pośrednim

Może występować w prostacie

Jego obecność może powodować częstomocz

Zarażenie może nastąpić tylko na drodze stosunku płciowego

Rzęsistkowica częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn


Odpowiadam
Nie wiem

15. Trzeciaczke wywołuje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

16. Czwartaczke powoduje zarodziec:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

17. Przemiana pokoleń występuje u:
Wybierz jedną odpowiedź
Wszystkie odpowiedzi są błędne
Świdrowców
Otwornic
Bruzdnic
Wirczyków
nie wiem

18. Wśród drobiu chodzącego nad wodą zdarza się tak zwane "lanie jajami", czyli znoszenie jaj pozbawionych skorupki. Przyczyną jest pasożyt:
Wybierz jedną odpowiedź
Trichomonas vaginalis
Plasmodium vivax
Prosthogonimus ovtatus
Schistosoma haematobium
Żaden z wymienionych
nie wiem

19. Formą inwazyjną zarodźca malari są:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. W wyniku połączenia makrogamety i mikrogamety zarodźca malarii powstaje:
Wybierz jedną odpowiedź
Oocysta
Ookineta
nie wiem

21. Narząd pozwalający określić kierunek padania promieni świetlnych na fotoreceptory to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

22. Plamkę oczną posiada:
Wybierz jedną odpowiedź
Wirczyk
Stylonychia
Bruzdnica
Euglena
Świdrowiec
nie wiem

23. Wskaż błędne informacje dotyczące stanu anabiozy pierwotniaków:
Wybierz jedną odpowiedź
W stanie tym są odporne na niekorzystne pH
Dzięki anabiozie pierwotniaki są kosmopolitami
W stanie tym są odporne na zmiany temperatury
W stanie tym są odporne na wysychanie
W stanie tym mogą koniugować
Cysty mogą być przenoszone przez wiatr
nie wiem

24. Stentor to łacińska nazwa:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

25. Łacińska nazwa małżynka to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

26. Wybitne zdolności regeneracji (możliwe jest odtworzenie całego organizmu z 1/260 części jego ciała) wykazuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Okrzemka
Stylonychia
Stentor
Euglena
Nocoświetlik
nie wiem

27. Substancja chemiczna, której nocoświetlik zawdzięcza swoją nazwę to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

28. Jeśli osobnik troficzny należący do pierwotniaków jest diplontem, to w jego cyklu życiowym występuje:
Wybierz jedną odpowiedź
Tylko mitoza
Mejoza pregamiczna
Mejoza postgamiczna lub mitoza
Mejoza pregamiczna lub mitoza
Mejoza postgamiczna
nie wiem

29. Forma troficzna zarodźca malari jest:
Wybierz jedną odpowiedź
Haploidalna
Diploidalna
nie wiem

30. Tentakule występujące u niektórych orzęsków służą do:
Wybierz jedną odpowiedź
Koniugacji
Zdobywania pokarmu
Poruszania się
Wydalania
Rozmnażania
nie wiem

31. Ostro zakończone, cytoplazmatyczne rurki służące do polowania to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

32. Proces zlewania się dwóch haploidalnych jąder nazywamy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

33. Promienice to pierwotniaki posiadające:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Filopodia

Aksopodia

Torebkę centralną

Endoplazmę

Ektoplazmę

Silny wapienny szkielecik

Celulozową ściane komórkową


Odpowiadam
Nie wiem

34. Narządy wyrzucające długie nici pod wpływe podrażnień to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

35. Trichocysty występują u:
Wybierz jedną odpowiedź
Świdrowca
Słonecznicy
Pantofelka
Promienicy
Otwornicy
nie wiem

36. U pantofelka synchronizacje ruchu rzęsek zapewniają:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Układ srebrochłonny

Połączenia ciałek podstawkowych

Cystostom

Alweole

Ampułki


Odpowiadam
Nie wiem

37. Z podanych informacji dotyczących pełzaka czerwonki poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Minuta, w przeciwieństwie do magny, nie jest pasożytem

Magna tworzy cysty

Minuta nie występuje w jelitach

Jest to kosmopolityczny pełzak

Trofozoit występuje w trzech postaciach

Magna odrzywia się erytrocytami

Magna fagocytuje komórki jelita

Pełzak czerwonki może odżywiać się bakteriami i grzybami


Odpowiadam
Nie wiem

38. Wśród informacji dotyczących bezpłciowego rozmnażania wiciowców poprawne są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Występuje podział poprzeczny

Występuje podział podłużny

Najpier dzieli się jądro, potem wić

Najpierw dzieli się wić, potem jądro


Odpowiadam
Nie wiem

39. Czy w trakcie koniugacji zanika mikronukleus?
Wybierz jedną odpowiedź
Tak
Nie
nie wiem

40. Przedstawiona na rynuknu struktura to przekrój przez:
Wybierz jedną odpowiedź
Mikrotubulę
Wić lub rzęskę
Wić
Rzęskę
Mikrofilament
Mikrotubulę lub mikrofilament
nie wiem

41. Wskaż inne nazwy leiszmaniozy trzewnej:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Biały trąd

Śpiączka afrykańska

Czarna choroba

Czarna febra

Kala-Azar

Beri-Beri

Gorączka Dum-Dum


Odpowiadam
Nie wiem

42. Podaj inną nazwę leiszmaniozy skórno-śluzówkowej:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

43. Biały trąd to inna nazwa leiszmaniozy:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

44. Na powierzchni ciała wiciowce mogą wytwarzać otoczki z:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Wapnia

Celulozy

Pektyny

Krzemionki


Odpowiadam
Nie wiem

45. Podaj nazwe pasożyta wywołującego Lamblioze:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

46. Podaj nazwę procesu, któremu przypisuje się powstanie pierwszych Protista:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

47. Podaj nazwę obszaru komórki pokrytej grubą pellikulą (lub pancerzykiem), na którym możliwa jest endocytoza:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

48. Delikatne, rurkowate "włoski" pokrywające wici to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

49. Ruch całego organizmu uwarunkowanyy czynnikiem zewnętrznym, związany z kierunkiem działania tego czynnika to:
Wybierz jedną odpowiedź
Nastia
Taksja
Tropizm
Chazja
Kineza
nie wiem

50. Występująca u euglenozoa ampułka (gardziel) to:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Miejsce lokaizacji fotoreceptora

Miejsce z którego wystają wici

Miejsce w którym dochodzi do procesów płciowych

Miejsce lokalizacji plastycydów


Odpowiadam
Nie wiem

51. Alweolatami są:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Euglena zielona

Stentor

Skrętnica

Zarodziec malarii

Świdrowiec gambijski

Wirczyk


Odpowiadam
Nie wiem

52. Silnie wyspecjalizowany fotoreceptor (występujący np. u morskich tobołków) posiadający soczewkę skupiającą światło to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

53. Pochodząca z łaciny nazwa czerwonki to:
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Protista i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza