Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego

Z okazji zbliżającej się matury. Temat dość trudny, więc warto powtórzyć/poznać.
więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/Udzial,wojska,w,misjach,stabilizacyjnych,i,pokojowych,9162.html

WOS
Matura
15
1. W ilu misjach pokojowych i stabilizacyjnych obecnie uczestniczy WP (wojsko polskie)?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

2. Ile kontyngentów wojskowych utworzyło wojsko polskie?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

3. W jakich krajach Bliskiego Wschodu Polska utworzyła kontyngenty? ( alfabetycznie spacja bez przecinka)
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. W jaki sposób państwa członkowskie UE i NATO decydują o operacjach pokojowych?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

5. Decyzje w zakresie misji pokojowych ONZ są podejmowane poprzez przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa rezolucji większością ... głosów, przy braku veta ze strony ... ( liczba spacja kogo)
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

6. Kto i na wniosek kogo postanawia O użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa oraz o przedłużeniu lub skróceniu ich pobytu? ( kto spacja na wniosek kogo)
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

7. W jakich krajach znajdują się obecnie jednostki wojska polskiego? (alfabetycznie spacja bez przecinka)
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

8. Gdzie w Afryce miała Polska swój kontyngent wojskowy w czerwcu 2006 roku?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

9. Rozwiń skrót PKW ( w kontekście tego tematu rzecz jasna;))
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

10. W którym kraju odbywa się misja pokojowa ISAF?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

11. W którym kraju odbywa się misja pokojowa UNIFIL?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

12. W którym kraju odbywa się misja pokojowa KFOR?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. W którym kraju odbywała się misja pokojowa NATO SFOR, której sukcesorem jest EUROFOR pod dowództwem UE?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

14. Rozwiń skrót UNDOF
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

15. Kto jest obecnym Ministrem Obrony Narodowej?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Misje pokojowe i stabilizacyjne wojska polskiego i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

Nie napisano jeszcze żadnego komentarza