Człowiek - kości

Gimnazjum
20
1. Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
Wybierz jedną odpowiedź
206
270
260
300
nie wiem

2. Do narządów ruchu zaliczamy :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
kości

skóra

stawy

mózg

wiązadła

mięśnie


Odpowiadam
Nie wiem

3. Kości wypełnia :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Kręgi są to kości :
Wybierz jedną odpowiedź
krótkie
płaskie
różnokształtne
nie wiem

5. Osseina nadaje kości:
Wybierz jedną odpowiedź
sprężystość
twardość
nie wiem

6. Szkielet człowieka dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieltu osiowego wchodzą:
Wybierz jedną odpowiedź
żebra, kręgosłup, czaszka, łopatka
czaszka, kręgosłup, żebra, mostek
mostek, kręgosłup, kość miedniczna, rzepka
nie wiem

7. Jest to włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz. Jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej komórki kościotwórcze.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

8. Szpik kostny :
Wybierz jedną odpowiedź
przez całe życie człowieka ma barwę czerwoną
w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z czerwonej w żółtą
nie wiem

9. Krzywica może być przyczyną niedoboru witaminy :
Wybierz jedną odpowiedź
10. osteoporoza to :
Wybierz jedną odpowiedź
podwyższony poziom cukru we krwi
odwapnienie kości i zanik beleczek kostnych
zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej
podatność na złamania
nie wiem

11. Czaszka człowieka dzieli się na :
Wybierz jedną odpowiedź
twarzoczaszkę i mózgoczaszkę
czaszkę przednią i tylną
czaszkę czołową i szczękową
nie wiem

12. Jedyna ruchoma kość czaszki to :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Jak nazywają się stałe połączenia kości ?
Wybierz jedną odpowiedź
zespolenia
ciemiączka
szwy
nie wiem

14. Zaznacz prawidłowe zdania.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Kręgi odcinka guzicznego łączą się w kość guziczną, która jest zakończeniem kręgosłupa

Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z 7 kręgów

Odcinek piersiowy kręgosłupa składa się z 10 kręgów

Odcinek lędźwiowy jest bardzo delikatny

Pierwszy kręg szyjny to atlas


Odpowiadam
Nie wiem

15. Kręg składa się z :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
trzonu

łuku

wyrostków kolczystych

wyrostków obrotowych


Odpowiadam
Nie wiem

16. Kończyny górne dzielą się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
obręcz miednicową

kończyny wolne

obręcz barkową


Odpowiadam
Nie wiem

17. Z ilu kości składa się nadgarstek ?
Wybierz jedną odpowiedź
18. Czy łopatka łączy się z obojczykiem ?
Wybierz jedną odpowiedź
TAK
NIE
nie wiem

19. Jak nazywa się połączenie kości miednicznych ?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. Połączenia kości mogą być :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
nieruchome

ruchome

półruchome


Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Człowiek - kości i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

margo78
77 miesięcy temu
rockmanka003
Zgadzam się. Świetny. Nie ma tu wiele takich niestety...
82 miesiące temu
paulakl
Proszę o więcej takich superowych testów !
82 miesiące temu