Człowiek - kości

Gimnazjum
20
1. Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
Wybierz jedną odpowiedź
260
206
270
300
nie wiem

2. Do narządów ruchu zaliczamy :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wiązadła

mózg

stawy

skóra

mięśnie

kości


Odpowiadam
Nie wiem

3. Kości wypełnia :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Kręgi są to kości :
Wybierz jedną odpowiedź
krótkie
płaskie
różnokształtne
nie wiem

5. Osseina nadaje kości:
Wybierz jedną odpowiedź
twardość
sprężystość
nie wiem

6. Szkielet człowieka dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieltu osiowego wchodzą:
Wybierz jedną odpowiedź
żebra, kręgosłup, czaszka, łopatka
czaszka, kręgosłup, żebra, mostek
mostek, kręgosłup, kość miedniczna, rzepka
nie wiem

7. Jest to włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz. Jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej komórki kościotwórcze.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

8. Szpik kostny :
Wybierz jedną odpowiedź
w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z czerwonej w żółtą
przez całe życie człowieka ma barwę czerwoną
nie wiem

9. Krzywica może być przyczyną niedoboru witaminy :
Wybierz jedną odpowiedź
10. osteoporoza to :
Wybierz jedną odpowiedź
podwyższony poziom cukru we krwi
odwapnienie kości i zanik beleczek kostnych
zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej
podatność na złamania
nie wiem

11. Czaszka człowieka dzieli się na :
Wybierz jedną odpowiedź
twarzoczaszkę i mózgoczaszkę
czaszkę przednią i tylną
czaszkę czołową i szczękową
nie wiem

12. Jedyna ruchoma kość czaszki to :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Jak nazywają się stałe połączenia kości ?
Wybierz jedną odpowiedź
zespolenia
ciemiączka
szwy
nie wiem

14. Zaznacz prawidłowe zdania.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Pierwszy kręg szyjny to atlas

Odcinek lędźwiowy jest bardzo delikatny

Odcinek piersiowy kręgosłupa składa się z 10 kręgów

Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z 7 kręgów

Kręgi odcinka guzicznego łączą się w kość guziczną, która jest zakończeniem kręgosłupa


Odpowiadam
Nie wiem

15. Kręg składa się z :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
wyrostków kolczystych

łuku

trzonu

wyrostków obrotowych


Odpowiadam
Nie wiem

16. Kończyny górne dzielą się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
obręcz barkową

kończyny wolne

obręcz miednicową


Odpowiadam
Nie wiem

17. Z ilu kości składa się nadgarstek ?
Wybierz jedną odpowiedź
18. Czy łopatka łączy się z obojczykiem ?
Wybierz jedną odpowiedź
NIE
TAK
nie wiem

19. Jak nazywa się połączenie kości miednicznych ?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. Połączenia kości mogą być :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
półruchome

nieruchome

ruchome


Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Człowiek - kości i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

margo78
88 miesięcy temu
rockmanka003
Zgadzam się. Świetny. Nie ma tu wiele takich niestety...
92 miesiące temu
paulakl
Proszę o więcej takich superowych testów !
93 miesiące temu