Człowiek - kości

Gimnazjum
20
1. Z ilu kości składa się szkielet dorosłego człowieka?
Wybierz jedną odpowiedź
300
260
270
206
nie wiem

2. Do narządów ruchu zaliczamy :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
mięśnie

wiązadła

skóra

stawy

mózg

kości


Odpowiadam
Nie wiem

3. Kości wypełnia :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

4. Kręgi są to kości :
Wybierz jedną odpowiedź
płaskie
różnokształtne
krótkie
nie wiem

5. Osseina nadaje kości:
Wybierz jedną odpowiedź
sprężystość
twardość
nie wiem

6. Szkielet człowieka dzieli się na szkielet osiowy i szkielet kończyn. W skład szkieltu osiowego wchodzą:
Wybierz jedną odpowiedź
mostek, kręgosłup, kość miedniczna, rzepka
czaszka, kręgosłup, żebra, mostek
żebra, kręgosłup, czaszka, łopatka
nie wiem

7. Jest to włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz. Jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej komórki kościotwórcze.
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

8. Szpik kostny :
Wybierz jedną odpowiedź
w miarę upływu czasu zmienia swoją barwę z czerwonej w żółtą
przez całe życie człowieka ma barwę czerwoną
nie wiem

9. Krzywica może być przyczyną niedoboru witaminy :
Wybierz jedną odpowiedź
10. osteoporoza to :
Wybierz jedną odpowiedź
podatność na złamania
zmiany zapalne w obrębie tkanki łącznej
odwapnienie kości i zanik beleczek kostnych
podwyższony poziom cukru we krwi
nie wiem

11. Czaszka człowieka dzieli się na :
Wybierz jedną odpowiedź
czaszkę czołową i szczękową
czaszkę przednią i tylną
twarzoczaszkę i mózgoczaszkę
nie wiem

12. Jedyna ruchoma kość czaszki to :
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

13. Jak nazywają się stałe połączenia kości ?
Wybierz jedną odpowiedź
ciemiączka
szwy
zespolenia
nie wiem

14. Zaznacz prawidłowe zdania.
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
Pierwszy kręg szyjny to atlas

Odcinek lędźwiowy jest bardzo delikatny

Kręgi odcinka guzicznego łączą się w kość guziczną, która jest zakończeniem kręgosłupa

Odcinek szyjny kręgosłupa składa się z 7 kręgów

Odcinek piersiowy kręgosłupa składa się z 10 kręgów


Odpowiadam
Nie wiem

15. Kręg składa się z :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
trzonu

łuku

wyrostków kolczystych

wyrostków obrotowych


Odpowiadam
Nie wiem

16. Kończyny górne dzielą się na:
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
obręcz miednicową

kończyny wolne

obręcz barkową


Odpowiadam
Nie wiem

17. Z ilu kości składa się nadgarstek ?
Wybierz jedną odpowiedź
18. Czy łopatka łączy się z obojczykiem ?
Wybierz jedną odpowiedź
NIE
TAK
nie wiem

19. Jak nazywa się połączenie kości miednicznych ?
Odpowiedź zatwierdź ENTER

Odpowiadam
Nie wiem

20. Połączenia kości mogą być :
Możesz wybrać kilka odpowiedzi
ruchome

nieruchome

półruchome


Odpowiadam
Nie wiem

Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test Człowiek - kości i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

margo78
86 miesięcy temu
rockmanka003
Zgadzam się. Świetny. Nie ma tu wiele takich niestety...
91 miesięcy temu
paulakl
Proszę o więcej takich superowych testów !
91 miesięcy temu