Antygona - test ze znajomości lektury, fiszki z lektury szkolnej

Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.

Fiszki, Lektury szkolne, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto ponosi klęskę?
Antygona
oboje
Kreon
Kto ponosi klęskę?
Antygona
oboje
Kreon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czyją żoną była Eurydyka?
Kreona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pośmiertnego spokoju duszy Polinejkesa broni:
Posłaniec
Kreon
Antygona
Eurydyka
Pośmiertnego spokoju duszy Polinejkesa broni:
Posłaniec
Kreon
Antygona
Eurydyka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jakie imię nosił wróżbita?
Eteokles
Polibos
Tejrezjasz
Jakie imię nosił wróżbita?
Eteokles
Polibos
Tejrezjasz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bohaterem tragicznym lektury jest:
Tyrezjasz
Hajmon
Antygona
Chór
Bohaterem tragicznym lektury jest:
Tyrezjasz
Hajmon
Antygona
Chór
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akcja dzieje się w:
IV wieku p.n.e.
II wieku n.e.
XVII wieku n.e.
V wieku p.n.e.
Akcja dzieje się w:
IV wieku p.n.e.
II wieku n.e.
XVII wieku n.e.
V wieku p.n.e.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kim był Hajmon?
Bratem Kreona
Synem Antygony
Bratem Antygony
Synem Kreona
Kim był Hajmon?
Bratem Kreona
Synem Antygony
Bratem Antygony
Synem Kreona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto napisał Antygonę?
Sofokles
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak zginął brat Antygony?
Został zgładzony za popełnienie przestępstwa
Popełnił samobójstwo
Zabił go Kreon
W bratobójczym pojedynku z Eteoklesem
Jak zginął brat Antygony?
Został zgładzony za popełnienie przestępstwa
Popełnił samobójstwo
Zabił go Kreon
W bratobójczym pojedynku z Eteoklesem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Temat Antygony zaczerpnięto z:
Antygona jest oparta na faktach autentycznych
mitologii greckiej
przypowieści biblijnych
ze snu autora
Temat Antygony zaczerpnięto z:
Antygona jest oparta na faktach autentycznych
mitologii greckiej
przypowieści biblijnych
ze snu autora
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto był narzeczoną Hajmona?
Antygona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywała się żona Edypa?
Anafora
Antygona
Ismena
Jokasta
Jak nazywała się żona Edypa?
Anafora
Antygona
Ismena
Jokasta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ilu braci miała Antygona?
2
1
3
Ilu braci miała Antygona?
2
1
3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bohaterami Antygony są:
Kreon
Hajmon
Pan Tadeusz
Ismena
Hamlet
Tyrezjasz
Bohaterami Antygony są:
Kreon
Hajmon
Pan Tadeusz
Ismena
Hamlet
Tyrezjasz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile rodzeństwa miała Ismena
3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak zginęła Antygona?
powiesiła się na chuście
zamurowana żywcem umarła z głodu
umarła z samotności
została ścięta
podcięła sobie żyły.
Jak zginęła Antygona?
powiesiła się na chuście
zamurowana żywcem umarła z głodu
umarła z samotności
została ścięta
podcięła sobie żyły.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywała się siostra Antygony?
Ismena
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
prawo wydane przez Kreona polegało na:
pobieraniu opłat za korzystanie z drogi
odmowy pochówku zdrajcą ojczyzny
zabijaniu wszystkich chrześcijan
sprzeciwianiu się prawu bogów
prawo wydane przez Kreona polegało na:
pobieraniu opłat za korzystanie z drogi
odmowy pochówku zdrajcą ojczyzny
zabijaniu wszystkich chrześcijan
sprzeciwianiu się prawu bogów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Która z tych osób nie popełniła samobójstwa?
Kreon
Antygona
Eurydyka
Jokasta
Hajmon
Która z tych osób nie popełniła samobójstwa?
Kreon
Antygona
Eurydyka
Jokasta
Hajmon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dlaczego Kreon skazał Antygonę na śmierc? (2 poprawne)
za to, że sprzeciwiła się rozkazowi króla
za to, że pochowała swojego brata
za to, że nie pochowała swojego brata
za to, że nie chciała się stawic przed obliczem króla
Dlaczego Kreon skazał Antygonę na śmierc? (2 poprawne)
za to, że sprzeciwiła się rozkazowi króla
za to, że pochowała swojego brata
za to, że nie pochowała swojego brata
za to, że nie chciała się stawic przed obliczem króla
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
cechami tragedii antycznej są:
wiele wątków
jedność stylu
ograniczona liczba aktorów
obecność chóru
indywidualizacja językowa
tragizm
cechami tragedii antycznej są:
wiele wątków
jedność stylu
ograniczona liczba aktorów
obecność chóru
indywidualizacja językowa
tragizm
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy Antygona miała siostrę?
nie
tak
Czy Antygona miała siostrę?
nie
tak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywał się władca Teb, który skazał Antygonę?
Kreon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czyim synem był Edyp?
Lajosa i Jokasty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z braci zoztał uznany za zdrajcę?
Polinejkes
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywał się ojciec Antygony?
Edyp