Anatomia i Fizjologia Zwierząt, fiszki z biologii

Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia

Fiszki, Biologia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
5
8
Ile żeber rzekomych ma pies?
4
5
8
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
nasada mostka
panewka mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
rękojeść mostka
trzon mostka
wyrostek kolczysty
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
nasada mostka
panewka mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
rękojeść mostka
trzon mostka
wyrostek kolczysty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obręcz barkowa składa się z:
kości stawowej przedniej łopatki
obojczyka
łopatki
kości kruczej
kości barku
Obręcz barkowa składa się z:
kości stawowej przedniej łopatki
obojczyka
łopatki
kości kruczej
kości barku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
Miednica składa się z następujących kości:
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości trzonu miedniczego
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łącznej miednicy
kości biodrowej, kości kulszowej oraz kości łonowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
8
7
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
8
7
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
kości łonowej
Kości obręczy miedniczej to (kość krzyżowa, miednica... i? )
1 krąg ogonowy
3kręgi ogonowe
kości łonowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
9
10
Ile żeber prawdziwych ma koń?
8
9
10
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Histologia jest to:
nauka o tkankach
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o komórce
Histologia jest to:
nauka o tkankach
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o komórce
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tkanka to zespół komórek o:
różnych pochodzeniu
identycznej budowie
różnej budowie
jednakowym pochodzeniu
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
podobnym typie przemiany materii
Tkanka to zespół komórek o:
różnych pochodzeniu
identycznej budowie
różnej budowie
jednakowym pochodzeniu
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
podobnym typie przemiany materii
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część potylicowa
część rdzeniowa
część mózgowa
część żuchwowa
część twarzowa
część oponowa
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część potylicowa
część rdzeniowa
część mózgowa
część żuchwowa
część twarzowa
część oponowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Anatomia jest to:
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dziedzina sztuki
Anatomia jest to:
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dziedzina sztuki
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
24
20
23
22
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
24
20
23
22
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
bydło, łac. Bovis
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
bydło, łac. Bovis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
eozynofile
neutrofile
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
eozynofile
neutrofile
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Narządy budujące układ powłokowy:
mózg
pióra
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
racice
łuski
opuszki
kopyta
włosy
rogi
jelito cieńkie
kolce
pazury
nerka
noga
Narządy budujące układ powłokowy:
mózg
pióra
gruczoły: łojowe, potowe, mlekowe
racice
łuski
opuszki
kopyta
włosy
rogi
jelito cieńkie
kolce
pazury
nerka
noga
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
9
7
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
9
7
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Mięśnie brzucha są to:
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. zginacz brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. poprzeczny brzucha
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. ścięgnisty brzucha
m. przeponowy brzucha
Mięśnie brzucha są to:
m. skośny brzucha zewnętrzny
m. zginacz brzucha
m. skośny brzucha wewnętrzny
m. poprzeczny brzucha
m. prązkowy brzucha
m. prosty brzucha
m. ścięgnisty brzucha
m. przeponowy brzucha
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ile par żeber ma świnia?
13
14
15
Ile par żeber ma świnia?
13
14
15
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
kość skrzydłową
lemiesz
kość łzową
kość gnykową
kość nosową
kość sitową
Kości trzewioczaszki...Do nieparzystych zalicza się :
kość skrzydłową
lemiesz
kość łzową
kość gnykową
kość nosową
kość sitową