Dzieje Apostolskie, fiszki z lektury szkolnej

Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.

Fiszki, Lektury szkolne, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ilu braci spotkało się w Jerozolimie, gdy powołano Macieja?
Stu dwudziestu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na jaką ulicę miał się udać Ananiasz?
Prostą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie pierwszy raz nazwano uczniów Chrześcijanami?
W Antiochii
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto kazał uderzyć Pawła w twarz?
Ananiasz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywa się katecheza wczesnochrześcijańska?
Kerygmat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywała się stolica prowincji Macedonii?
Tesalonika
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co znaczy imię Barnaba?
Syn pocieszenia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie dotarli Ci którzy rozproszyli się po śmierci Szczepana?
Do Fenizji, na Cypr i do Antiochii
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywa się rzymski odpowiednik macedońskiego pretora?
Konsul
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak na imię miał uczeń zwany Markiem - ewangelista ?
Jan
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kogo Apostołowie wybrali by wysłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą?
Barsabę i Sylasa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywał się setnik cesarskiej kohorty który nadzorował m.in. Pawła?
Juliusz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie z ikonium uciekli apostołowie?
Do Listry i Derbe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kogo nie chciał wziąć ze sobą Paweł?
Marka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Gdzie znaleźli się po opuszczeniu statku?
Na Malcie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do jakiego miasta udawał się Szaweł?
Do Damaszku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Skąd pochodzą cytaty dotyczące Abrahama w mowie Szczepana?
Z księgi rodzaju
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywał się złotnik który zebrał efeskich rzemieślników?
Demetriusz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Którą godziną jest żydowska 'trzecia godzina dnia'?
Dziewiątą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak nazywał się retor, oskarżyciel Pawła?
Tertullos