500 pytań z fizyki, fiszki z fizyki

Zbiór pytań i zadań z fizyki. Ogromna ilość pytań testowych do rozwiązania.

Fiszki, Fizyka, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1kg. Co można powiedzieć o energiach kinetycznych i pocisku i działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę?
energia kinetyczna pocisku i działa będą jednakowe
energia kinetyczna pocisku i działa są jednakowe, natomiast pędy pocisku i działa będą różne co do wartości i co do kierunku
energia kinetyczna pocisku będzie mniejsza niż działa, bo masa pocisku jest znacznie mniejsza niż mama działa
prędkości działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc energia kinetyczna pocisku będzie większa, niż energia kinetyczna działa
Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1kg. Co można powiedzieć o energiach kinetycznych i pocisku i działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę?
energia kinetyczna pocisku i działa będą jednakowe
energia kinetyczna pocisku i działa są jednakowe, natomiast pędy pocisku i działa będą różne co do wartości i co do kierunku
energia kinetyczna pocisku będzie mniejsza niż działa, bo masa pocisku jest znacznie mniejsza niż mama działa
prędkości działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc energia kinetyczna pocisku będzie większa, niż energia kinetyczna działa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 1
Ciało o znanym ciężarze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej (jak pokazano na rysunku) ruchem jednostajnym. Którą wielkość wystarczy jeszcze znać, aby obliczyć pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłuż równi?
wysokość, na jaką wciągamy ciało
siłę, którą wciągamy ciało na równię
długość równi pochyłej
kąt nachylenia równi pochyłej alfa
Obrazek do pytania 1
Ciało o znanym ciężarze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej (jak pokazano na rysunku) ruchem jednostajnym. Którą wielkość wystarczy jeszcze znać, aby obliczyć pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłuż równi?
wysokość, na jaką wciągamy ciało
siłę, którą wciągamy ciało na równię
długość równi pochyłej
kąt nachylenia równi pochyłej alfa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli moment bezwładności koła zamachowego, wykonującego n obrotów na sekundę, ma wartość I, to energia kinetyczna koła wynosi:
2 pi^2 n^2 I
pi^2 n^2 I
1/2 pi n^2 I
1/2 pi n I
Jeżeli moment bezwładności koła zamachowego, wykonującego n obrotów na sekundę, ma wartość I, to energia kinetyczna koła wynosi:
2 pi^2 n^2 I
pi^2 n^2 I
1/2 pi n^2 I
1/2 pi n I
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Jeżeli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie nieważkości to:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli
warstwa rtęci oderwie się od dna bez zmiany kształtu
pozostanie warstwą rtęci, ale menisk będzie bardziej wypukły
rtęć przyjmie kształt płaski bez menisku
Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Jeżeli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie nieważkości to:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli
warstwa rtęci oderwie się od dna bez zmiany kształtu
pozostanie warstwą rtęci, ale menisk będzie bardziej wypukły
rtęć przyjmie kształt płaski bez menisku
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przez wilgotność bezwzględną rozumie się:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
masę ciekłej wody (kropelek) zawartej w 1 m^3 powietrza
maksymalną masę pary wodnej, która może być zawarta w 1 m^3 powietrze w danej temperaturze
masę pary wodnej zawartej w 1 m^3 powietrza w danych warunkach
stosunek masy ciekłej wody (kropelek) do masy wody w stanie pary, zawartych w powietrzu w danych warunkach
Przez wilgotność bezwzględną rozumie się:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
masę ciekłej wody (kropelek) zawartej w 1 m^3 powietrza
maksymalną masę pary wodnej, która może być zawarta w 1 m^3 powietrze w danej temperaturze
masę pary wodnej zawartej w 1 m^3 powietrza w danych warunkach
stosunek masy ciekłej wody (kropelek) do masy wody w stanie pary, zawartych w powietrzu w danych warunkach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W ciągu jednego obiegu silnik Carnota wykonał pracę 3 * 10^4 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7 * 10^4 J. Sprawność silnika wynosi:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
30 %
40 %
70 %
43 %
W ciągu jednego obiegu silnik Carnota wykonał pracę 3 * 10^4 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7 * 10^4 J. Sprawność silnika wynosi:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
30 %
40 %
70 %
43 %
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przemianie izochorycznej określonej ilości gazu doskonałego jego gęstość:
pozostaje stała pod warunkiem, że wzrost temperatury nie powoduje dysocjacji cząsteczek
podczas wzrostu ciśnienia wzrasta, a podczas obniżania ciśnienia maleje
podczas wzrostu temperatury gaz maleje, a podczas obniżania temperatury rośnie
nie ulega zmianie
W przemianie izochorycznej określonej ilości gazu doskonałego jego gęstość:
pozostaje stała pod warunkiem, że wzrost temperatury nie powoduje dysocjacji cząsteczek
podczas wzrostu ciśnienia wzrasta, a podczas obniżania ciśnienia maleje
podczas wzrostu temperatury gaz maleje, a podczas obniżania temperatury rośnie
nie ulega zmianie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Temperatura ciekłego helu w otwartym termosie jest:
taka sama jak temperatura otoczenia
równa temperaturze krytycznej helu
tylko nieznacznie niższa od temperatury otoczenia
równa temperaturze wrzenia helu pod ciśnieniem atmosferycznym
Temperatura ciekłego helu w otwartym termosie jest:
taka sama jak temperatura otoczenia
równa temperaturze krytycznej helu
tylko nieznacznie niższa od temperatury otoczenia
równa temperaturze wrzenia helu pod ciśnieniem atmosferycznym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 8
Na podstawie wykresu możemy wnioskować, że ciepło topnienia wynosi:
300 J/kg
300 J/kgK
400 J/kg
400 J/kgK
Obrazek do pytania 8
Na podstawie wykresu możemy wnioskować, że ciepło topnienia wynosi:
300 J/kg
300 J/kgK
400 J/kg
400 J/kgK
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dane są dwie równie pochyłe o jednakowych wysokościach i różnych kątach nachylenia. Co można powiedzieć o prędkościach końcowych ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się?
z równi o mniejszym kącie nachylenia ciało będzie się zsuwało dłużej i osiągnie mniejszą prędkość końcową
zarówno prędkości końcowe, jak i czasy zsuwania się będą jednakowe
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe.
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe tylko wtedy, gdy masa ciała zsuwającego się z obu równi będzie taka sama
Dane są dwie równie pochyłe o jednakowych wysokościach i różnych kątach nachylenia. Co można powiedzieć o prędkościach końcowych ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się?
z równi o mniejszym kącie nachylenia ciało będzie się zsuwało dłużej i osiągnie mniejszą prędkość końcową
zarówno prędkości końcowe, jak i czasy zsuwania się będą jednakowe
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe.
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe tylko wtedy, gdy masa ciała zsuwającego się z obu równi będzie taka sama
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 10
Zależność okresu drgań wahadła matematycznego T od jego długości l poprawnie przedstawiono na wykresie:
B
D
C
A
Obrazek do pytania 10
Zależność okresu drgań wahadła matematycznego T od jego długości l poprawnie przedstawiono na wykresie:
B
D
C
A
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Masa ciała o ciężarze 19,6 N wynosi:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
okolo 19,6 kg
okolo 2 kg
okolo 2 kG
okolo 19,6 kG
Masa ciała o ciężarze 19,6 N wynosi:<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
okolo 19,6 kg
okolo 2 kg
okolo 2 kG
okolo 19,6 kG
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ciśnienie gazu doskonałego zależy od:<br /&rt;<br /&rt;1. średniej prędkości cząsteczek<br /&rt;2. liczby cząsteczek w jednostce objętości<br /&rt;3. średnicy cząsteczek<br /&rt;4. masy cząsteczek<br /&rt;<br /&rt;Które z powyższych odpowiedzi są poprawne?
tylko 1, 2 i 3
tylko 1 i 2
wszystkie 1, 2, 3 i 4
tylko 1, 2 i 4
Ciśnienie gazu doskonałego zależy od:<br /&rt;<br /&rt;1. średniej prędkości cząsteczek<br /&rt;2. liczby cząsteczek w jednostce objętości<br /&rt;3. średnicy cząsteczek<br /&rt;4. masy cząsteczek<br /&rt;<br /&rt;Które z powyższych odpowiedzi są poprawne?
tylko 1, 2 i 3
tylko 1 i 2
wszystkie 1, 2, 3 i 4
tylko 1, 2 i 4
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Poziomo ustawiony pręt o długości l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swobodnie. Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego ośrodek Io = 1/12 ml^2. Wartość prędkości liniowej końca pręta przy przejściu przez położenie równowagi wynosi:
pierw (12gl)
pierw (2gl)
pierw (3gl)
pierw (4gl)
Poziomo ustawiony pręt o długości l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swobodnie. Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego ośrodek Io = 1/12 ml^2. Wartość prędkości liniowej końca pręta przy przejściu przez położenie równowagi wynosi:
pierw (12gl)
pierw (2gl)
pierw (3gl)
pierw (4gl)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ciało pływa w cieszy o gęstości 4/5 g/cm^3, zanurzając się do 3/5 swojej objętości. Gęstość ciała wynosi :<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
3/4 g/cm^3
3/5 g/cm^3
4/5 g/cm^3
12/25 g/cm^3
Ciało pływa w cieszy o gęstości 4/5 g/cm^3, zanurzając się do 3/5 swojej objętości. Gęstość ciała wynosi :<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;<br /&rt;
3/4 g/cm^3
3/5 g/cm^3
4/5 g/cm^3
12/25 g/cm^3
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 15
B
A
D
C
Obrazek do pytania 15
B
A
D
C
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku, to:
siła tarcia jest większa niż składowa jego ciężaru równoległa do równi
siła tarcia równoważy siłę ciężaru klocka
równoważą się siły : ciężkości klocka, tarcia i nacisku klocka na równie
równoważą się siły : ciężkości klocka, sprężystości równi i tarcia
Jeżeli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku, to:
siła tarcia jest większa niż składowa jego ciężaru równoległa do równi
siła tarcia równoważy siłę ciężaru klocka
równoważą się siły : ciężkości klocka, tarcia i nacisku klocka na równie
równoważą się siły : ciężkości klocka, sprężystości równi i tarcia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na równi pochyłej leży klocek. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachylenia równym 45 stopni. Współczynnik tarcia statycznego w tym przypadku wynosi:<br /&rt;
0,5
zero
1
pierw2 / 2
Na równi pochyłej leży klocek. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachylenia równym 45 stopni. Współczynnik tarcia statycznego w tym przypadku wynosi:<br /&rt;
0,5
zero
1
pierw2 / 2
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obrazek do pytania 18
Na podstawie wykresu możemy wywnioskować, że ciepło właściwe ciała wynosi:
400 J/kgK
300 J/kg
300 J/kgK
400 J/kg
Obrazek do pytania 18
Na podstawie wykresu możemy wywnioskować, że ciepło właściwe ciała wynosi:
400 J/kgK
300 J/kg
300 J/kgK
400 J/kg
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Chwilowe przyspieszenie kątowe w ruchu walca nadaje moment:
zawsze tylko siły ciężkości
wypadkowej siły tarcia i ciężkości
zawsze tylko siły tarcia
siły tarcia lub siły ciężkości w zależności od wyboru osi obrotu
Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Chwilowe przyspieszenie kątowe w ruchu walca nadaje moment:
zawsze tylko siły ciężkości
wypadkowej siły tarcia i ciężkości
zawsze tylko siły tarcia
siły tarcia lub siły ciężkości w zależności od wyboru osi obrotu