integracja europejska 3, fiszki z WOSu

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.

Fiszki, WOS, Matura.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady unii europejskiej
steven vanacker
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
która z instytucji eu jest podstawowym organem prawodawczym ue?
rada unii europejskiej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
które miasto jest siedzibą trybunało sprawiedliwości?
luksemburg
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wymień 3 filary unii europejskiej na podstawie traktatu z maastricht i traktaru amsterdamskiego [odpowiedzi oddziel przecinkiem]
wspólnota europejska (unia gospodarcza i walutowa), wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
podaj imię i nazwisko przewodniczącego rady europejskiej
herman von rompuy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wymień 3 symbole unii europejskiej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
flaga, hymn, paszport
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wymień ojców integracji europejskiej [alfabetycznie, imiona i nazwiska, odpowiedzi oddziel spacją]
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
w którym roku Polska złożyła oficjalny wniosek o członkowstwo w ue?
1994
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
podaj imię i nazwisko wysokiego przedstawiciela unii europejskiej ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
catherine ashton
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
która z instytucji ue pełni funkcję opiniodawczo-doradczą i kontrolną, ma siedzibę w strasburgu?
parlament europejski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
w którym roku został podpisany tzw. traktat amsterdamski?
1997
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
w którym roku euro zostałą wyłączną walutą obowiązującą w 12 państwach ue?
2002
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wymień 4 państwa kandydujące do ue [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
chorwacja, islandia, macedonia, turcja
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
wymień trzy koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej [alfabetycznie, odpowiedzi oddziel przecinkiem]
federacyjna, konfederacyjna, unionistyczna