Integracja europejska 2, fiszki z WOSu

Test przygotowujący do Matury z WOSU. Pytania dotyczą integracji europejskiej.

Fiszki, WOS, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wymień pięciu Ojców Unii Europejskiej.(oddziel Każdego przecinkiem i spacją ) w następującej kolejności co do ich narodowości: francuz, francuz, niemiec, włoch, belgijczyk
Robert Shuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi, Paul Henri Spaak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jak się nazywał traktat podpisany w Holandii który powoływał do życia Unie Europejską opartą na 3 głównych filarach i w którym roku został podpisany.
Maastricht 1992
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku zostały podpisane traktaty rzymskie?
1957
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto był twórcą planu pomocy dla europy?
George Marshall
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wymień znanego zwolennika koncepcji konfederacyjnej.
Charles de Gaulle
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku został podpisany traktat w Paryżu?
1951
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wymień znanego zwolennika koncepcji federacyjnej.
Winston Churchill
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W którym roku traktaty rzymskie weszły w życie?
1958