Budownictwo. Materiały budowlane, fiszki

Wiadomości o materiałach budowlanych dla technikum budowlanego.Nazwy i definicje właściwości materiałów budowlanych.

Fiszki, Inne, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Większą rozszerzalność cieplną ma szkło czy aluminium?
aluminium
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oznaczenie ścieralności naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych przeprowadza się na (bez obcych symboli):
tarczy Bohmego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego
metoda Rockwella
Rockwella
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego
metoda Rockwella
Rockwella
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy badaniu mrozoodpornościpróbkę nasyca się wodą do stałej masy i poddaje zamrożeniu (np. 25 krotnemu) w zamrażarce w temperaturze ... i rozmraża w temp. +20 stopni celcjusza.
-15
-25
-10
-20
Przy badaniu mrozoodpornościpróbkę nasyca się wodą do stałej masy i poddaje zamrożeniu (np. 25 krotnemu) w zamrażarce w temperaturze ... i rozmraża w temp. +20 stopni celcjusza.
-15
-25
-10
-20
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stosunek masy materiału do jego objętości bez porów
gęstość
Stosunek masy materiału do jego objętości bez porów
gęstość
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
przewodność cieplną
przesiąkliwość
gęstość
ogniotrwałość
nasiąkliwość
szczelność
porowatość
wilgotność
reakcję na ogień
gęstość pozorną
pojemność cieplną
przepuszczalność pary wodnej
higroskopijność
rozszerzalność cieplną
radioaktywność naturalną
Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
przewodność cieplną
przesiąkliwość
gęstość
ogniotrwałość
nasiąkliwość
szczelność
porowatość
wilgotność
reakcję na ogień
gęstość pozorną
pojemność cieplną
przepuszczalność pary wodnej
higroskopijność
rozszerzalność cieplną
radioaktywność naturalną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
mineralny
kamionkowy
tlenkowy
pierwiastkowy
siarczkowy
normowany
spoinowy
Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
mineralny
kamionkowy
tlenkowy
pierwiastkowy
siarczkowy
normowany
spoinowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cechy techniczne materiału dzielimy na:
cechy użytkowania
cechy mechaniczne
cechy wyjątkowe
cechy chemiczne
cechy fizyczne
cechy światłoczułości
Cechy techniczne materiału dzielimy na:
cechy użytkowania
cechy mechaniczne
cechy wyjątkowe
cechy chemiczne
cechy fizyczne
cechy światłoczułości
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
odporność na zamrażanie
sprężystość
ścieralność
kruchość
odporność na pękanie
twardość
wytrzymałość
odporność na uderzenia
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
odporność na zamrażanie
sprężystość
ścieralność
kruchość
odporność na pękanie
twardość
wytrzymałość
odporność na uderzenia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
metoda Brinella
Brinella
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
metoda Brinella
Brinella
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W odniesieniu do kruszyw w stanie luźnym używa też się określenia (do gęstości):
gęstość nasypowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdolność materiału do podciągania wody przez włoskowate otwarte kanaliki materiału pozostającego w zetknięci z wodą to:
kapilarność
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Stosunek wytrzymałości próbek nasyconych wodą do ich wytrzymałości w stanie wysuszonym do stałej masy nośi nazwę:
współczynnika rozmiękania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dokładniejszy pomiar gęstości można wykonać w piknometrze, czy w objętościomierzu Le Chateliera?
piknometrze
w piknometrze
Dokładniejszy pomiar gęstości można wykonać w piknometrze, czy w objętościomierzu Le Chateliera?
piknometrze
w piknometrze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
Mohsa
Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
Mohsa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeśli nie chcemy tracić ciepła z pomieszczenia to współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być duży czy mały?
powinien być mały
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wszystkie materiały budowlane ulegają stopniowemu działaniu agresji chemicznej środowiska, w którym się znajdują. Ten proces stopniowego niszczenia nazywamy
korozją
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Badając odporność na zamrażanie przeprowadzamy badanie
mrozoodporności
Badając odporność na zamrażanie przeprowadzamy badanie
mrozoodporności
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z podanych materiałów ma największy współczynnik kwalifikacyjny f1 i f2 (wyrażany w bekerelach). Dotyczy raioaktywności naturalnej.
żużel pleniskowy
popioły lotne
beton zwykły
cegła silikatowa
żużlobeton
keramzytobeton
Który z podanych materiałów ma największy współczynnik kwalifikacyjny f1 i f2 (wyrażany w bekerelach). Dotyczy raioaktywności naturalnej.
żużel pleniskowy
popioły lotne
beton zwykły
cegła silikatowa
żużlobeton
keramzytobeton
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody
nasiąkliwość