Pan Tadeusz , fiszki z lektury szkolnej

Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach.

Fiszki, Lektury szkolne, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
Hrabiemu
Tadeuszowi
dla klasztoru
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
Hrabiemu
Tadeuszowi
dla klasztoru
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Sędzia
Telemina
Wojski
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Sędzia
Telemina
Wojski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
w jarzyny
do sadu
do lasu
Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
w jarzyny
do sadu
do lasu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Napoleona
Kościuszki
króla Stanisława
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Napoleona
Kościuszki
króla Stanisława
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
I rozbioru Polski
uchwalenia konstytucji
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
I rozbioru Polski
uchwalenia konstytucji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
Rejent
Gerwazy
ksiądz Robak
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
Rejent
Gerwazy
ksiądz Robak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
„Świątynią Milczenia”
„Świątynią Dumania”
„Świątynią Rozmyślań”
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
„Świątynią Milczenia”
„Świątynią Dumania”
„Świątynią Rozmyślań”
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kusy to chart:
Asesora
Wojskiego
Rejenta
Kusy to chart:
Asesora
Wojskiego
Rejenta
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabia zachwyca się nad niebem:
włoskim
angielskim
francuskim
Hrabia zachwyca się nad niebem:
włoskim
angielskim
francuskim
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
strzelając do siebie
topiąc się
wieszając się
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
strzelając do siebie
topiąc się
wieszając się
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
na Ukrainę
do Petersburga
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
na Ukrainę
do Petersburga
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
21 lat
14 lat
20 lat
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
21 lat
14 lat
20 lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na serwisie ,który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
prezentując sceny z życia szlachty
prezentujące królów polskich
prezentujące największych polskich dowódców
Na serwisie ,który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
prezentując sceny z życia szlachty
prezentujące królów polskich
prezentujące największych polskich dowódców
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z
nieudanych polowań
sporów granicznych
podobienstwa nazwisk
Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z
nieudanych polowań
sporów granicznych
podobienstwa nazwisk
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy Jacek Soplica był osobą porywczą i wybuchową?
nie
tak
Czy Jacek Soplica był osobą porywczą i wybuchową?
nie
tak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Wilna
Częstochowy
Paryża
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Wilna
Częstochowy
Paryża
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Podkomorzy
Tadeusz
Sędzia
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Podkomorzy
Tadeusz
Sędzia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętej:
Katarzyny
Genowefy
Łucji
Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętej:
Katarzyny
Genowefy
Łucji
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
boginią
nimfą
zjawą
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
boginią
nimfą
zjawą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
francuskiej
angielskiej
włoskiej
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
francuskiej
angielskiej
włoskiej