Ewolucjonizm, fiszki z biologii

Sprawdzian Ewolucjonizm. Pytania dotyczą ewolucji, sprawdź swoją wiedzę z zakresu znajomości ewolucji.

Fiszki, Biologia, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Im bliższe pokrewieństwo ewolucyjne tym bardziej zbliżony przebieg rozwoju zarodkowego.
fałsz
prawda
Im bliższe pokrewieństwo ewolucyjne tym bardziej zbliżony przebieg rozwoju zarodkowego.
fałsz
prawda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
U wszystkich organizmów kwasy nukleinowe są zbudowane z 4 rodzajów nukleotydów, jednak kod genetyczny jest różny.
fałsz
prawda
U wszystkich organizmów kwasy nukleinowe są zbudowane z 4 rodzajów nukleotydów, jednak kod genetyczny jest różny.
fałsz
prawda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Żyjący do dziś gatunek bardzo przypominający organizmy znane z zapisu kopalnego to:
relikt
koprolit
skamielina
Żyjący do dziś gatunek bardzo przypominający organizmy znane z zapisu kopalnego to:
relikt
koprolit
skamielina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organizmy żyjące w podobnych warunkach nigdy nie wykształcają podobnych narządów.
fałsz
prawda
Organizmy żyjące w podobnych warunkach nigdy nie wykształcają podobnych narządów.
fałsz
prawda
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wiek Ziemi geologowie oceniają na:
5,5 miliarda lat
2,5 miliarda lat
4,5 miliarda lat
3,5 miliarda lat
Wiek Ziemi geologowie oceniają na:
5,5 miliarda lat
2,5 miliarda lat
4,5 miliarda lat
3,5 miliarda lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oczy ośmiornicy i oczy konia są przykładem narządów:
szczątkowych
które powstały w wyniku konwergencji
homologicznych
analogicznych
Oczy ośmiornicy i oczy konia są przykładem narządów:
szczątkowych
które powstały w wyniku konwergencji
homologicznych
analogicznych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Twórcą teorii zakładającej że w rozwoju zarodkowym zostają powtórzone w skrócie etapy rozwoju rodowego był:
Lamarc
Darwin
Linneusz
Haeckel
Twórcą teorii zakładającej że w rozwoju zarodkowym zostają powtórzone w skrócie etapy rozwoju rodowego był:
Lamarc
Darwin
Linneusz
Haeckel
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organizmy ewolucyjne spokrewnione mają wspólny plan budowy wewnętrznej.
prawda
fałsz
Organizmy ewolucyjne spokrewnione mają wspólny plan budowy wewnętrznej.
prawda
fałsz
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Połącz w pary
wyprostowana postawa, wyłącznie dwunożny sposób poruszania się
Połącz w pary
człowiek
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bezpośrednich danych pozwalających wnioskować o ewolucji dostarcza:
taksonomia
fizjologia i biochemia
paleontologia
embriologia
Bezpośrednich danych pozwalających wnioskować o ewolucji dostarcza:
taksonomia
fizjologia i biochemia
paleontologia
embriologia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podstawową naturalną jednostką życia na Ziemi jest:
typ
królestwo
gatunek
rodzaj
Podstawową naturalną jednostką życia na Ziemi jest:
typ
królestwo
gatunek
rodzaj
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organizm o cechach dwóch grup systematycznych to:
forma przejściowa
relikt
forma końcowa
zygota
Organizm o cechach dwóch grup systematycznych to:
forma przejściowa
relikt
forma końcowa
zygota
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przejście pierwszych bezkręgowców do życia lądowego nastąpiło w:
dewonie
ordowiku
sylurze
kambrze
Przejście pierwszych bezkręgowców do życia lądowego nastąpiło w:
dewonie
ordowiku
sylurze
kambrze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W morzu pojawiły się niemal wszystkie znane dziś typy zwierząt w:
kambrze
ordowiku
prekambrze
sylurze
W morzu pojawiły się niemal wszystkie znane dziś typy zwierząt w:
kambrze
ordowiku
prekambrze
sylurze
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Do narządów szczątkowych nie zalicza się:
kości pasa miednicowego węży i wielorybów
kości ogonowej człowieka
wyrostka robaczkowego królika
mięśni usznych człowieka
Do narządów szczątkowych nie zalicza się:
kości pasa miednicowego węży i wielorybów
kości ogonowej człowieka
wyrostka robaczkowego królika
mięśni usznych człowieka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Im więcej różnic w sekwencji nukleotydów np.: w genach cytochromu c, obliczonych na podstawie różnic w sekwencji aminokwasowej tego cytochromu u dwóch porównywanych gatunków tym:
krótszy był czas ewolucyjnego kształtowania się obu badanych gatunków od wspólnego przodka
później musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
wcześniej musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
łatwiej stwierdzić stopień pokrewieństw badanych gatunków
Im więcej różnic w sekwencji nukleotydów np.: w genach cytochromu c, obliczonych na podstawie różnic w sekwencji aminokwasowej tego cytochromu u dwóch porównywanych gatunków tym:
krótszy był czas ewolucyjnego kształtowania się obu badanych gatunków od wspólnego przodka
później musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
wcześniej musiały się rozejść drogi ewolucji badanych gatunków
łatwiej stwierdzić stopień pokrewieństw badanych gatunków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jest to grupa organizmów o podobnej budowie które mogą się ze sobą krzyżować wydając płodne potomstwo określa gatunek:
morfologiczny
ekologiczny
biologiczny
Jest to grupa organizmów o podobnej budowie które mogą się ze sobą krzyżować wydając płodne potomstwo określa gatunek:
morfologiczny
ekologiczny
biologiczny