Badania operacyjne czesc 2, fiszki z informatyki

Fiszki, Informatyka, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zadanie liniowego programowania matematycznego LPM przedstawione w postaci standardowej dla metody simpleks charakteryzuje się tym, że:
zmienne muszą przyjmować wartości dodatnie;
funkcja celu jest minimalizowana;
ograniczenia są nierównościami „?”;
zmienne muszą przyjmować wartości binarne;
ograniczenia nie mogą być nierównościami.
Zadanie liniowego programowania matematycznego LPM przedstawione w postaci standardowej dla metody simpleks charakteryzuje się tym, że:
zmienne muszą przyjmować wartości dodatnie;
funkcja celu jest minimalizowana;
ograniczenia są nierównościami „?”;
zmienne muszą przyjmować wartości binarne;
ograniczenia nie mogą być nierównościami.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
zawiera wymóg nieujemności zmiennych.
jego rozwiązanie jest wierzchołkiem zbioru generowanego nierówności liniowych;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa 0 lub 1;
jest szczególnym przypadkiem zadania programowania całkowitego;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa -1 lub 1;
Zadanie programowania matematycznego binarnego ma następującą postać:
zawiera wymóg nieujemności zmiennych.
jego rozwiązanie jest wierzchołkiem zbioru generowanego nierówności liniowych;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa 0 lub 1;
jest szczególnym przypadkiem zadania programowania całkowitego;
wartość każdej ze zmiennych musi być równa -1 lub 1;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania LPM powinno występować więcej zmiennych niż równań;
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM rysowany jest zbiór dopuszczalnych rozwiązań całkowitoliczbowych.
teoria masowej obsługi dotyczy masowych zjawisk stochastycznych;
w algorytmie podziału i ograniczeń liczba rozwiązywanych zadań cząstkowych jest ustalona;
macierz jest całkowicie unimodularna, jeśli wyznacznik każdej jej podmacierzy kwadratowej jest równy 1 lub -1;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania LPM powinno występować więcej zmiennych niż równań;
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM rysowany jest zbiór dopuszczalnych rozwiązań całkowitoliczbowych.
teoria masowej obsługi dotyczy masowych zjawisk stochastycznych;
w algorytmie podziału i ograniczeń liczba rozwiązywanych zadań cząstkowych jest ustalona;
macierz jest całkowicie unimodularna, jeśli wyznacznik każdej jej podmacierzy kwadratowej jest równy 1 lub -1;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w tzw. zamkniętym zadaniu transportowym liczba równań jest większa od sumy liczb producentów i odbiorców;
algorytm podziału i ograniczeń zastępuje jedno zdanie optymalizacyjne ciągiem innych prostszych zdań;
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM należy tak dobierać aby osiągnąć jedno z rozwiązań wierzchołkowych;
w zadaniach LPM, w których ograniczenia są równościami, liczba zmiennych zawsze powinna być większa niż liczba równań.
w prostym systemie masowej obsługi, średni czas między zgłoszeniami musi być mniejszy od średniego czasu obsługi;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w tzw. zamkniętym zadaniu transportowym liczba równań jest większa od sumy liczb producentów i odbiorców;
algorytm podziału i ograniczeń zastępuje jedno zdanie optymalizacyjne ciągiem innych prostszych zdań;
w metodzie graficznej rozwiązania zadania LPM należy tak dobierać aby osiągnąć jedno z rozwiązań wierzchołkowych;
w zadaniach LPM, w których ograniczenia są równościami, liczba zmiennych zawsze powinna być większa niż liczba równań.
w prostym systemie masowej obsługi, średni czas między zgłoszeniami musi być mniejszy od średniego czasu obsługi;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
wyznacza się zmienną, której wartość należy wyzerować;
uzyskuje się najlepsze rozwiązanie zadania LPM;
zmniejsza się kolejny wierzchołek, o ile jest to możliwe.
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe;
zawsze otrzymuje się nowe rozwiązanie wierzchołkowe;
W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
wyznacza się zmienną, której wartość należy wyzerować;
uzyskuje się najlepsze rozwiązanie zadania LPM;
zmniejsza się kolejny wierzchołek, o ile jest to możliwe.
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe;
zawsze otrzymuje się nowe rozwiązanie wierzchołkowe;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego PCL zachodzi następujący związek:
zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania PCL jest podzbiorem zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania LPM otrzymanego z zadania PCL po usunięciu wymagań na całkowitoliczbowość;
przy rozwiązywaniu zadań LPM stosuje się metody rozwiązywania zadań PCL;
w tych zadaniach postacie funkcji celu są identyczne.
zadanie LPM jest rozszerzeniem zadania PCL o nowe warunki ograniczające;
zadanie PCL jest szczególnym przypadkiem zadania LPM;
Pomiędzy zadaniami LPM, a zadaniami programowania całkowitoliczbowego liniowego PCL zachodzi następujący związek:
zbiór rozwiązań dopuszczalnych zadania PCL jest podzbiorem zbioru rozwiązań dopuszczalnych zadania LPM otrzymanego z zadania PCL po usunięciu wymagań na całkowitoliczbowość;
przy rozwiązywaniu zadań LPM stosuje się metody rozwiązywania zadań PCL;
w tych zadaniach postacie funkcji celu są identyczne.
zadanie LPM jest rozszerzeniem zadania PCL o nowe warunki ograniczające;
zadanie PCL jest szczególnym przypadkiem zadania LPM;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w metodzie programowania dynamicznego wyznacza się optymalne... dla wszystkich dopuszczalnych sterowań;
istnieje takie uporządkowanie przedmiotów, przy którym algorytm...optymalne rozwiązanie zadania plecakowego;
w metodzie odcięć usuwa się wyłącznie rozwiązania które nie są całko...;
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania liniowego programowania matematycznego(LPM) ograniczenia mają postać nierówności liniowych.
dla całkowitoliczbowych danych rozwiązanie zadania transportowego... całkowitoliczbowe;
Prawdziwe jest następujące zdanie:
w metodzie programowania dynamicznego wyznacza się optymalne... dla wszystkich dopuszczalnych sterowań;
istnieje takie uporządkowanie przedmiotów, przy którym algorytm...optymalne rozwiązanie zadania plecakowego;
w metodzie odcięć usuwa się wyłącznie rozwiązania które nie są całko...;
w standardowej dla metody simpleks postaci zadania liniowego programowania matematycznego(LPM) ograniczenia mają postać nierówności liniowych.
dla całkowitoliczbowych danych rozwiązanie zadania transportowego... całkowitoliczbowe;
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawdziwe jest następujące zdanie:
algorytm zachłanny dla zadania plecakowego zawsze wyznacza rozwiązanie optymalne;
w zamkniętym zadaniu transportowym liczba zmiennych niezerowych jest równa sumie liczb producentów i odbiorców pomniejszone o jeden;
w metodzie odcięć usuwa się te rozwiązania całkowitoliczbowe, dla których funkcja celu nie może przyjąć wartości ekstremalnej;
otwarte zadanie transportowe zawsze może być przekształcone do zadania zamkniętego;
w metodzie programowania dynamicznego prognozuje się skutki decyzji etapowych.
Prawdziwe jest następujące zdanie:
algorytm zachłanny dla zadania plecakowego zawsze wyznacza rozwiązanie optymalne;
w zamkniętym zadaniu transportowym liczba zmiennych niezerowych jest równa sumie liczb producentów i odbiorców pomniejszone o jeden;
w metodzie odcięć usuwa się te rozwiązania całkowitoliczbowe, dla których funkcja celu nie może przyjąć wartości ekstremalnej;
otwarte zadanie transportowe zawsze może być przekształcone do zadania zamkniętego;
w metodzie programowania dynamicznego prognozuje się skutki decyzji etapowych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
zbiorem ograniczonym;
zbiorem nieograniczonym;
zbiorem ze skończoną liczbą wierzchołków;
zbiorem pustym;
zbiorem rozwiązań dopuszczalnych.
Zbiór generowany przez układ ograniczeń w zadaniu LPM jest:
zbiorem ograniczonym;
zbiorem nieograniczonym;
zbiorem ze skończoną liczbą wierzchołków;
zbiorem pustym;
zbiorem rozwiązań dopuszczalnych.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W wyniku wykonywania pojedynczego kroku iteracyjnego w metodzie simpleks:
dokonuje się zmiany zmiennej zerowej ze zmienną niezerową, o ile zmniejszy to wartość funkcji celu;
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe.
zmniejsza się wartość funkcji celu;
wyznacza się nowy zbiór rozwiązań dopuszczalnych;
zwiększa się wartość funkcji celu;
W wyniku wykonywania pojedynczego kroku iteracyjnego w metodzie simpleks:
dokonuje się zmiany zmiennej zerowej ze zmienną niezerową, o ile zmniejszy to wartość funkcji celu;
poprawia się wartość funkcji celu, o ile jest to możliwe.
zmniejsza się wartość funkcji celu;
wyznacza się nowy zbiór rozwiązań dopuszczalnych;
zwiększa się wartość funkcji celu;