VI 16/17, fiszki z biologii

bajabongo

Fiszki, Biologia, Wszystkie.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
związek odpowiada za funkcję transportową grup aminowych
glutaminan
glutamina
związek odpowiada za funkcję transportową grup aminowych
glutaminan
glutamina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
N-acetyloglutaminian jest aktywatorem:
syntazy PRPP
syntetazy karbamoilofosforanowej II
syntetazy karbamoilofosforanowej I
N-acetyloglutaminian jest aktywatorem:
syntazy PRPP
syntetazy karbamoilofosforanowej II
syntetazy karbamoilofosforanowej I
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podaj prawidłową kolejność enzymów w szlaku katabolizmu adenozyny:
deaminaza adenozynowa, fosforylaza nukleozydów purynowych, oksydaza ksantynowa
gnom
fosforybozylotransferaza aedninowa,
osforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa,
Podaj prawidłową kolejność enzymów w szlaku katabolizmu adenozyny:
deaminaza adenozynowa, fosforylaza nukleozydów purynowych, oksydaza ksantynowa
gnom
fosforybozylotransferaza aedninowa,
osforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aminotransferaza tyrozynowa:
Do swej aktywności wymaga obecności witaminy B1
ej defekt metaboliczny powoduje tyrozynemię typu I
Umożliwia powstanie p-hydroksyfenylopirogronianu
Do swej aktywności wymaga obecności witaminy B6, Cu2+ i tlenu
Aminotransferaza tyrozynowa:
Do swej aktywności wymaga obecności witaminy B1
ej defekt metaboliczny powoduje tyrozynemię typu I
Umożliwia powstanie p-hydroksyfenylopirogronianu
Do swej aktywności wymaga obecności witaminy B6, Cu2+ i tlenu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz prawidłowe zestawienie związku i produktu, który powstaje w wyniku jego dekarboksylacji:
d. histydyna - kwas gamma-aminomasłowy
c. kwas glutaminowy - serotonina
a. 5-hydroksytryptofan -; histamina
b. ornityna -; putrescyna
Wybierz prawidłowe zestawienie związku i produktu, który powstaje w wyniku jego dekarboksylacji:
d. histydyna - kwas gamma-aminomasłowy
c. kwas glutaminowy - serotonina
a. 5-hydroksytryptofan -; histamina
b. ornityna -; putrescyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z poniższych aminokwasów występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
histydyna
a. lizyna
leucyna
arginina
Który z poniższych aminokwasów występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
histydyna
a. lizyna
leucyna
arginina
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tauryna jest wykorzystywana do:
. nie uczestniczy w żadnym z tych procesów
a. sprzęgania kwasów żółciowych
b. sprzęgania bilirubiny
c. sprzęgania zarówno kwasów żółciowych, jak i bilirubiny
Tauryna jest wykorzystywana do:
. nie uczestniczy w żadnym z tych procesów
a. sprzęgania kwasów żółciowych
b. sprzęgania bilirubiny
c. sprzęgania zarówno kwasów żółciowych, jak i bilirubiny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz odpowiedź fałszywą:
rolina nie uczestniczy w transaminacji, dlatego azot tego iminokwasu jest zachowany w trakcie utleniania do dehydroproliny
5-hydroksyindolooctan i indolo-3-octan to metabolity tryptofanu wydalane z moczem i kałem
PLP jest koenzymem enzymu kinureninazy, katalizującego przemianę 3-hydroksykinureniny do 3-hydroksyantranitanu
alkaptonuria związana jest z brakiem lub niedoborem enzymu dihydrogenazy 4-hydroksyfenylopirogronianowej
Zaznacz odpowiedź fałszywą:
rolina nie uczestniczy w transaminacji, dlatego azot tego iminokwasu jest zachowany w trakcie utleniania do dehydroproliny
5-hydroksyindolooctan i indolo-3-octan to metabolity tryptofanu wydalane z moczem i kałem
PLP jest koenzymem enzymu kinureninazy, katalizującego przemianę 3-hydroksykinureniny do 3-hydroksyantranitanu
alkaptonuria związana jest z brakiem lub niedoborem enzymu dihydrogenazy 4-hydroksyfenylopirogronianowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Spośród podanych poniżej stwierdzeń, wskaż zdanie fałszywe
a. ubikwityna nie jest przyłączana do białka za pośrednictwem wiązania alfa-peptydowego
sekwencje PEST ukierunkowują niektóre białka na drogę szybkiej degradacji
degradacja białek wyznakowanych ubikwityną zachodzi w proteasomach
ATP i ubikwityna z reguły uczestniczą w degradacji białek błonowych o długim okresie półtrwania
Spośród podanych poniżej stwierdzeń, wskaż zdanie fałszywe
a. ubikwityna nie jest przyłączana do białka za pośrednictwem wiązania alfa-peptydowego
sekwencje PEST ukierunkowują niektóre białka na drogę szybkiej degradacji
degradacja białek wyznakowanych ubikwityną zachodzi w proteasomach
ATP i ubikwityna z reguły uczestniczą w degradacji białek błonowych o długim okresie półtrwania
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przyporządkuj prawidłowo zespół do enzymu:
Ciężki niedobór immunologiczny - oksydaza ksantynowa
Choroba von Gierkiego - fosforybozylotransferaza
a. Zespół Lescha-Nyhana - fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa
Hipourykemia - glukozo-6-fosfataza
Przyporządkuj prawidłowo zespół do enzymu:
Ciężki niedobór immunologiczny - oksydaza ksantynowa
Choroba von Gierkiego - fosforybozylotransferaza
a. Zespół Lescha-Nyhana - fosforybozylotransferaza hipoksantynowo-guaninowa
Hipourykemia - glukozo-6-fosfataza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pacjent z zespołem Lescha-Nyhana cierpiący na hiperurykemię oraz nadmierną syntezę nukleotydów purynowych ma znacznie obniżoną aktywność jednego z enzymów biorących udział w reakcjachezerwowych puryn. Jego hiperurykemia może być spowodowana zmniejszonym powstawaniem jednego z regulatorów syntezy puryn, jest nim:
GDP
glutamina
IMP
ATP
Pacjent z zespołem Lescha-Nyhana cierpiący na hiperurykemię oraz nadmierną syntezę nukleotydów purynowych ma znacznie obniżoną aktywność jednego z enzymów biorących udział w reakcjachezerwowych puryn. Jego hiperurykemia może być spowodowana zmniejszonym powstawaniem jednego z regulatorów syntezy puryn, jest nim:
GDP
glutamina
IMP
ATP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz odpowiedź fałszywą:
choroba metaboliczna “hiperamonemia typu 2” związana jest z defektem w enzymie syntetazie karbamoilofosforanowej I (
zaburzenia metaboliczne katabolizmu leucyny, waliny i izoleucyny obejmują hiperwalinemie, chorobę o zapachu syropu klonowego oraz nawracającą ketonurię i acydurię metylomalonylową
zaburzenia metaboliczne katabolizmu fenyloalaniny obejmuje fenyloketonurię (PKU) i inne hiperfenyloalaninemie
fenyloketonurie typu II i III związane z defektem w reduktazie dihydrobiopterynowej
Wybierz odpowiedź fałszywą:
choroba metaboliczna “hiperamonemia typu 2” związana jest z defektem w enzymie syntetazie karbamoilofosforanowej I (
zaburzenia metaboliczne katabolizmu leucyny, waliny i izoleucyny obejmują hiperwalinemie, chorobę o zapachu syropu klonowego oraz nawracającą ketonurię i acydurię metylomalonylową
zaburzenia metaboliczne katabolizmu fenyloalaniny obejmuje fenyloketonurię (PKU) i inne hiperfenyloalaninemie
fenyloketonurie typu II i III związane z defektem w reduktazie dihydrobiopterynowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
a. 2ADP → ATP + AMP
. 2ATP → 2AMP + PPi
b. ADP→ATP+AMP
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
a. 2ADP → ATP + AMP
. 2ATP → 2AMP + PPi
b. ADP→ATP+AMP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Transaminacja NIE zachodzi:
c. W cyklu alaninowym
a. Mostek asparaginowo-jabłczanowy
b. W przemianie azotu aminokwasów
d. Zachodzi we wszystkich tych procesach
Transaminacja NIE zachodzi:
c. W cyklu alaninowym
a. Mostek asparaginowo-jabłczanowy
b. W przemianie azotu aminokwasów
d. Zachodzi we wszystkich tych procesach
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czterotygodniowy noworodek często wymiotuje i ma drgawki. Pomiędzy tymi epizodami jest bardzo ospały. Badania wykazały powiększoną wątrobę, we krwi obniżone stężenie cytruliny i obniżony BUN. Jakich objawów można oczekiwać u tego dziecka?
b. podwyższonego stężenia amoniaku we krwi oraz podwyższonego stężenia mocznika w moczu
d. obniżonego pH krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu mlekowego we krwi
a. podwyższonego stężenia glutaminy we krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu orotowego w moczu
c. obniżonego pH krwi oraz kryształów kwasu moczowego w moczu
Czterotygodniowy noworodek często wymiotuje i ma drgawki. Pomiędzy tymi epizodami jest bardzo ospały. Badania wykazały powiększoną wątrobę, we krwi obniżone stężenie cytruliny i obniżony BUN. Jakich objawów można oczekiwać u tego dziecka?
b. podwyższonego stężenia amoniaku we krwi oraz podwyższonego stężenia mocznika w moczu
d. obniżonego pH krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu mlekowego we krwi
a. podwyższonego stężenia glutaminy we krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu orotowego w moczu
c. obniżonego pH krwi oraz kryształów kwasu moczowego w moczu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
. Aminokwasy przemieniające się do alfa-ketoglutaranu:
a. arginina, prolina, histydyna, glutamina, glutaminian
. Aminokwasy przemieniające się do alfa-ketoglutaranu:
a. arginina, prolina, histydyna, glutamina, glutaminian
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Putrescyna powstaje w wyniku
b. karboksylacji ornityny
c. deaminacji ornityny
a. dekarboksylacji ornityny
dekarboksylacji tauryny
Putrescyna powstaje w wyniku
b. karboksylacji ornityny
c. deaminacji ornityny
a. dekarboksylacji ornityny
dekarboksylacji tauryny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz prawdę o fenyloalaninie:
aminokwas alifatyczny przemieniający się do tyrozyn
aminokwas alifatyczny przemieniający się do tyrozyn
a. jest aminokwasem alifatycznym przemieniającym się do tryptofanu (
d. żadna odpowiedź nie charakteryzuje poprawnie fenyloalaniny
Zaznacz prawdę o fenyloalaninie:
aminokwas alifatyczny przemieniający się do tyrozyn
aminokwas alifatyczny przemieniający się do tyrozyn
a. jest aminokwasem alifatycznym przemieniającym się do tryptofanu (
d. żadna odpowiedź nie charakteryzuje poprawnie fenyloalaniny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zapalenie stawów oraz pigmentacja tkanki łącznej (ochronoza) może być spowodowana utlenianiem, a następnie polimeryzacją kwasu
metylomalonowego
moczowego
homogentyzynowego
metylomalonowego
Zapalenie stawów oraz pigmentacja tkanki łącznej (ochronoza) może być spowodowana utlenianiem, a następnie polimeryzacją kwasu
metylomalonowego
moczowego
homogentyzynowego
metylomalonowego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Redukcja difosforanu rybonukleotydu do difosforanu 2- deoksyrybonukleozydu przebiega z udziałem
NADP,
utlenionej tioredoksyny, reduktazy tioredoksynowej
NADP,
zredukowanej tioredoksyny, reduktazy rybonukleotydowej
Redukcja difosforanu rybonukleotydu do difosforanu 2- deoksyrybonukleozydu przebiega z udziałem
NADP,
utlenionej tioredoksyny, reduktazy tioredoksynowej
NADP,
zredukowanej tioredoksyny, reduktazy rybonukleotydowej